Congres Kindermishandeling

14-11-2022

Maandag 14 november 13.00 – 17.00
Pathé Stappegoor en Fontys locatie P1
Deze bijeenkomst is enkel voor Fontys studenten.

Wij zijn Maaike, Jolanda, Brand en Nicole en wij delen graag ons verhaal met jullie om vanuit verschillende hoeken en perspectieven naar geweld en mishandeling te kijken. We doen dit omdat we weten hoe belangrijk het is dat je ons ziet en hoort, dat je ons benaderd als mens met onze goede en minder goede kanten, net als jij zelf bent en hebt.  In deze sessie nemen we je op een bijzondere manier mee in ons verhaal en gaan we graag met je in gesprek.

Programma

 • 13.00u Inloop
 • 13.10u Opening door lector Maaike Kooijmans, wethouder Marcelle Hendrickx en het expertisecentrum huiselijk geweld en kindermishandeling bij Pathé Stappegoor
 • 13.30 – 14.45u Plenaire sessie met ervaringsdeskundigen
 • 15.00 – 16.00u Keuzeworkshops
 • 16.00u Afsluiting in tutor/ SLB groepen
 • 17.00u Einde

Workshops (Inschrijven kan hier onder tot en met 31 oktober 2022)

 1. Bewustwording en meldcode kindermishandeling
  In deze workshop staan bewustwording en de meldcode bij jongere kinderen (0-12 jaar) centraal. Welke stappen moet je volgen, wanneer je een vermoeden hebt van kindermishandeling? Door ’t Schildje.
 2. In gesprek met ervaringsdeskundigen
  Ga in gesprek met ervaringsdeskundigen vanuit hun ervaring. Wat hadden zij nodig? Niet alleen de slachtoffers, maar ook de plegers. En welke lessen neem je hieruit mee als professional? Door Sterk huis.
 3. In gesprek met plegers
  Over overdracht en tegenoverdracht. Door Sterk Huis
 4. Het achter de voordeurspel
  Ga met dit spel aan de slag met feiten, kennis, weetjes en casussen met betrekking tot kindermishandeling. Door het Expertisecentrum huiselijk geweld en kindermishandeling
 5. De signalenwijzer
  In deze workshop ga je met professionals aan de slag met casuïstiek rondom kindermishandeling, waardoor je gerichte hulp krijgt hoe je als professionals kunt handelen in vergelijkbare situaties. Door Stichting Praten helpt

Vooraf aan en tijdens het congres vindt de vuile was-manifestatie plaats. Hier zijn teksten van slachtoffers te lezen en kun je in gesprek met elkaar over deze teksten . Ook kun je hier in gesprek met de ervaringsdeskundigen en verhalenvertellers van de manifestatie.

Deze bijeenkomst is enkel voor Fontys studenten.

MELD JE HIER AAN