Home / Thema's / Als je uit elkaar gaat

Als je uit elkaar gaat

Alsjeuitelkaargaat.nl is ontstaan vanuit de ambitie om de negatieve gevolgen bij kinderen en jongeren van gescheiden ouders zo veel als mogelijk te voorkomen. Met deze informatieve website willen wij ouders die uit elkaar willen, gaan of zijn helpen om dit goed te doen.

Alsjeuitelkaargaat.nl geeft inzicht in het totale scheidingsproces, biedt een checklist op maat en benut ervaringskennis van gescheiden ouders als belangrijke en helpende kennisbron. En vooral: het maakt ouders bewust dat ze samen ouders blijven voor de kinderen.

Beroepskrachten

Inmiddels is er een site voor beroepskrachten. Deze pagina is bedoeld om kennis en informatie met elkaar te delen en de samenwerking en verbinding in de keten te versterken. Ook dit zal bijdragen aan het bevorderen van de (keten)aanpak bij scheiden in de regio Hart van Brabant. Tevens staan er ook verschillende tools op om een verdiepingsslag te maken. Zo staat er een familiescan op voor een eerste screening scheidingen en een verdiepend instrument het Risicotaxatie Instrument Scheiden, waarbij er aan de hand van een systemische taxatie verder ingezoomd kan worden op risicofactoren binnen een gezinssysteem. Daarnaast biedt de site ruimte om webinars terug te kijken en kennis te delen op het forum. Om alle content te kunnen bekijken dien je een account te hebben.

Pilot Gezinsadvocaat

Medio 2020 heeft de Raad voor Rechtsbijstand subsidie verleend aan de Stichting Forensische Mediation om de Gezinsadvocaat te ontwikkelen. Deze pilot start in het voorjaar 2021 in de regio Hart van Brabant. Vooralsnog betekent dit dat de Gezinsadvocaat alleen beschikbaar is voor scheidende ouders die in deze regio wonen.  En, dat in eerste instantie alleen de professionals die in deze regio werken aan de pilot kunnen deelnemen.

Samen met de professionals en de scheidende gezinnen gaan wij in de pilot uitzoeken hoe de Gezinsadvocaat het beste bij de laatstgenoemden kan aansluiten. Wij proberen uiteindelijk te komen tot de voor hen meest optimale procedure. Omdat de ontwikkeling van de Gezinsadvocaat een organisch proces is zal de inhoud van deze website regelmatig worden aangepast.