In het licht | lezing seksueel misbruik

Tijdens het optreden van een zangeres dwalen haar gedachten af naar haar jeugd. Jaren die getekend zijn door gruwelijke gebeurtenissen in haar jeugd. Wat doet het met een jong meisje als de personen die je moeten beschermen het op je hebben voorzien? Waarom greep niemand in? En hoe vind je de kracht om niet langer […]

Kwaliteitskader Werken aan veiligheid verlengd

De decentralisatie per 1 januari 2015 heeft als doel gehad ondersteuning, zorg en hulp zo dichtbij en  passend mogelijk bij de lokale situatie en inwoner te organiseren. Gemeenten zijn o.a. verantwoordelijk voor het borgen van signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling, borgen/creëren van veiligheid in een gezin/huishouden aan de hand van een veiligheidsbeoordeling en veiligheidsvoorwaarden […]

Workshop “Ik zie jou” en fototentoonstelling Unbreakable

foto uit de tentoonstelling

De Taskforce Kindermishandeling Goirle nodigt vrijwilligers en professionals van harte uit, voor de opening van de fototentoonstelling Unbreakable en deelname aan de workshop “Ik zie jou”. In deze workshop ligt het accent op: Durf ik echt te zien, als er zich iets onder mijn ogen afspeelt? En dan, als ik het zie? Wat moet ik […]

Samen op in Acuut

Vele professionals in het veiligheidsdomein en binnen de zorg spannen zich dagelijks in voor de slachtoffers en de daders van huiselijk geweld en kindermishandeling. De stip op de horizon is: het verhogen van veiligheid en effectief samenwerken in (acuut) onveilige situaties. Alle organisaties proberen hun bijdrage aan de aanpak telkens te verbeteren. Zij trekken daarin […]

Start Handle with Care Regionale aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Donderdag 10 maart markeerden schoolbesturen en een vertegenwoordiger van gemeenten in Hart van Brabant de start van een nieuwe aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. In 8 gemeenten en de scholen in Hart van Brabant leidt de samenwerking ertoe dat kinderen die betrokken zijn bij huiselijk geweld sneller steun krijgen. Het doel is om zo […]

Beroepskrachtenpagina Als je uit elkaar gaat

afbeelding voor de beroepskrachten pagina

Alsjeuitelkaargaat.nl is ontstaan vanuit de ambitie om de negatieve gevolgen bij kinderen en jongeren van gescheiden ouders zo veel als mogelijk te voorkomen. Met deze informatieve website willen wij ouders die uit elkaar willen, gaan of zijn helpen om dit goed te doen. Beroepskrachten pagina  In oktober is de beroepskrachten website live gegaan! Deze website voor beroepskrachten is bedoeld […]

Ingrijpende jeugdervaringen. Alcohol- en drugsgebruik en roken

Ingrijpende jeugdervaringen vormen een veelvoorkomende onderliggende factor voor ongezond gedrag en gezondheidsschade. Door in te zetten op het voorkómen ervan, wil ‘De gezonde generatie’ de impact van het programma Gezonde Generatie nog verder vergroten. Wist je dat de kans op overmatig gebruik van alcohol, drugs en roken vele malen groter is als je meerdere ingrijpende […]

Kijktip! Je lijf is van jou

Het klokhuis en Npo ZAPP hebben afgelopen week aandacht besteed aan grenzen en seksueel misbruik. ‘Je lijf is van jou!’ zijn vier korte video’s kinderen. Er wordt informatie gegeven over het lichaam, grenzen en over seksueel misbruik. Wat mag wel, wat mag niet én hoe kan je hierover praten. Klik hier voor de vier video’s  Uitzending […]

Lancering Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Deze week start het Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in Regio Hart van Brabant. Hier bundelen organisaties hun krachten om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen en duurzaam op te lossen. Bij het Expertisecentrum komt alle kennis en kunde samen. Ook activiteiten van de regionale Taskforce Kindermishandeling krijgen een plek binnen het centrum. “In de […]

Magazine ‘een andere kijk op de aanpak van kindermishandeling’

Vandaag heeft de Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant het stokje overgedragen aan het Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Het netwerk van de Taskforce zette zich vier jaar in om samen anders te gaan kijken naar de aanpak van kindermishandeling. Wat hebben ze geleerd? En welke hartenkreten geven ze mee aan iedereen die iets wil betekenen […]