Home / Thema's / Aware

Aware

Aware staat voor ‘abused women’s active response emergency’. Het is een alarmsysteem/noodknop, ontwikkeld om mishandelde slachtoffers (en eventueel hun kinderen) die worden lastiggevallen (belaagd) door een ex-partner, sneller en beter te beschermen. Aware wordt eveneens ingezet bij eerdreiging of zedenzaken. Gebruikmaking van Aware wordt zorgvuldig afgewogen, er zijn voorwaarden aan verbonden. Als het slachtoffer de noodknop van het systeem indrukt, staat hij/zij in directe verbinding met de politie middels GPS, die vervolgens onmiddellijk in actie kan komen. De indicatiecommissie Aware bestaat uit: politie, Sterk Huis, Reclassering Nederland, Novadic Kentron en Veilig Thuis Midden-Brabant (VTMB). Deze commissie bepaalt of Aware al dan niet wordt ingezet.

De methode Aware biedt bij huiselijk geweld via een elektronisch alarmsysteem veiligheid aan slachtoffers en brengt de hulpverlening op gang. Als het slachtoffer bedreigd of lastiggevallen wordt, kan deze met één druk op de knop een melding doen. De methode Aware biedt een integrale aanpak, waarbij diverse organisaties samenwerken en informatie uitwisselen ten behoeve van de aanpak van huiselijk geweld en slachtoffers van ernstige belaging en stalking. Voor regio Hart van Brabant zijn dit de volgende ketenpartners: politie, Sterk Huis, Reclassering Nederland en Veilig Thuis Midden-Brabant. Aware kent twee doelen, namelijk het bieden van veiligheid aan slachtoffers die ernstig worden belaagd door hun ex-partner/familielid én het stoppen en/of voorkomen van ernstig geweld tegen slachtoffers door hun ex-partner/familielid.

Indicaties voor gebruik/aanvraag van een Aware

 • Woonachtig zijn in regio Midden-Brabant;
 • Geen omgang meer hebben met hun ex-partner (met uitzondering van een omgangsregeling);
 • Een ex-partner hebben die aantoonbaar gevaarlijk is (blijkt uit het systeem van Veilig Thuis, reclassering of politie);
 • Een ex-partner hebben die een – bij voorkeur geldig – straatverbod opgelegd heeft gekregen;
 • Bereid zijn na alarmering aangifte te doen;
 • In het bezit zijn van een telefoonaansluiting;
 • WA verzekerd zijn in verband met mogelijk schade aan de apparatuur;
 • Bereid zijn om zorg te dragen voor de kosten welke zijn verbonden aan de apparatuur (betreft eenmalige borg á €50.-);
 • Open staan voor de hulpverlening gekoppeld aan het Aware systeem, bestaande uit hulpverleningsgesprekken en het volgen van een cursus. Deze ambulante hulpverlening wordt geboden vanuit Sterk Huis.

Aware Contra-indicaties

 • Het ontbreken van een acuut en ernstig risico gekoppeld aan de huidige woonsituatie;
 • Misbruik of onnodig gebruik van de apparatuur leidt tot afsluiting van het systeem.

Aanvraag Aware

Iedere hulpverlener/professional kan voor een cliënt een Aware aanvragen. Particulieren/slachtoffers kunnen zelf geen aanvraag doen. Om een Aware aan te kunnen vragen is een speciaal aanvraagformulier ontwikkeld. Dit formulier kunt u telefonisch opvragen bij Veilig Thuis Midden-Brabant. Het volledig ingevulde aanvraagformulier kan gemaild worden naar aware@veiligthuismiddenbrabant.nl. De indicatiecommissie zal de aanvraag in behandeling nemen en binnen een termijn van uiterlijk vijf werkdagen een beslissing nemen over het al dan niet toekennen van de aansluiting. De aanvrager wordt hiervan per e-mail of telefonisch geïnformeerd. Indien er vragen zijn over het aanvraagformulier, kan contact opgenomen worden met Veilig Thuis Midden-Brabant.