Webinars – Handle with Care

10 oktober VO en MBO / 15 oktober PO Handle with Care is een initiatief om kinderen die thuis betrokken zijn bij huiselijk geweld snel te steunen om zo de korte en lange termijneffecten van huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Handle with Care richt zich op snelle sociale steun op school voor kinderen […]

Terugkijken: Webinar ‘Wat verandert er in de nieuwe Zedenwet?’

Afbeelding bij webinar 'Wat verandert er in de nieuw zedenwet?'

Seksuele interactie moet altijd vrijwillig en gelijkwaardig zijn, zowel fysiek als online. Dát is het uitgangspunt voor de nieuwe zedenwet die nu in behandeling is. De wet heet straks Wet Seksuele Misdrijven (WSM) en treedt in werking op 1 juli 2024. De zedenrecherche Zeeland-West-Brabant neemt haar ketenpartners graag mee in wat er gaat veranderen. In […]