Home / Ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen

In de regio Hart van Brabant hebben we het Expertisecentrum Huiselijk Geweld en kindermishandeling. Binnen het Expertisecentrum bundelen we expertise, kennis, advies en scholing. De inzet van ervaringsdeskundigen is daarbij onmisbaar.

Hoe belangrijk professionele begeleiding ook is om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen en op te lossen, onze ervaringsdeskundigen maken het wezenlijke verschil. Door de unieke ervaringen die zij hebben opgedaan, kunnen zij cliënten iets extra’s geven: (h)erkenning, hoop en vertrouwen. Dit steuntje in de rug kan voor cliënten van onschatbare waarde zijn. Maar onze ervaringsdeskundigen zijn er ook voor professionals.

Download hier de flyer ‘Ervaringsdeskundige gezocht’

Waarvoor?

Je kunt terecht bij onze ervaringsdeskundigen voor de volgende zaken:

Professionals adviseren en ondersteunen tijdens individuele begeleiding of bij vragen.

Cliënten ondersteunen tijdens hun behandeltraject, soms met een luisterend oor, soms tijdens een behandelsessie.

Een steun in de rug zijn voor individuele of groepen lotgenoten.

Voorlichting geven aan groepen mensen om hun kennis en inzicht te vergroten. Bijvoorbeeld aan politieagenten of hulpverleners in opleiding.

Bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek door het delen van eigen ervaring in bijvoorbeeld interviews of enquêtes.

Beleid beter maken door met beleidsmakers mee te denken en te adviseren over beleidskeuzes, bijvoorbeeld bij een GGZ of scholen.

Meer weten?

Ervaringsdeskundigen

Onze ervaringsdeskundigen staan je graag bij om geweld duurzaam te stoppen en herhaling te voorkomen.
Maak hier kennis met ze.