Home / Vormen van geweld / Huiselijk geweld

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld dat thuis plaatsvindt, bijvoorbeeld tussen (ex-)partners, ouders en kinderen, broers en zussen, grootouders en kleinkinderen. In iedere relatie is weleens ruzie. Maar wat als de stoppen echt doorslaan? Als er klappen vallen, er dagenlang gezwegen wordt of als er steeds wordt gescholden? Als je partner je dwingt om seks te hebben of je geld af te geven? Of controleert waar je naartoe gaat en met wie je praat?

Mensen praten niet zo makkelijk over huiselijk geweld, maar bijna de helft van alle Nederlanders maakt het ooit mee. Huiselijk geweld kán niet en mág niet. Het is strafbaar en je hebt het recht en de plicht om voor jezelf, je gezin of voor de mensen in je omgeving op te komen. Huiselijk geweld kenmerkt zich door fysiek, emotioneel/psychisch of seksueel geweld in de huiselijke omgeving.

Plegers zijn vaak (ex)partners, gezins- of familieleden of een huisvriend(in). Slachtoffers van huiselijk geweld zijn zowel vrouwen als mannen. Ook kinderen die ‘slechts’ getuige zijn noemen we slachtoffers, omdat ze het geweld zien en/of horen. Dit kan traumatische gevolgen hebben.

Wat kan je doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld?

  • Sta open voor signalen van huiselijk geweld. Als je het gevoel hebt dat er iets aan de hand is, klopt dat vaak ook. Je bent waarschijnlijk niet de enige die iets ziet, maar misschien wel de eerste die wat doet. Lees meer over signalen.
  • Praat met de betrokkenen. Besef dat huiselijk geweld vaak het gevolg is van onmacht. Je kunt al helpen door er te zijn voor de betrokkenen. Of door een luisterend oor te bieden. Lees meer over het bespreken van zorgen.
  • Bel Veilig Thuis voor advies. Een medewerker van Veilig Thuis bespreekt de situatie met je en overlegt met je wat de volgende stappen zijn. Als het nodig is, kun je een melding doen.