Home / Thema's / Huisverbod

Huisverbod

Wat is een huisverbod?

Een huisverbod (Wet tijdelijk huisverbod) houdt in dat een pleger van huiselijk geweld tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag en in die periode ook geen contact mag opnemen met de partner of de kinderen. De maatregel biedt de mogelijkheid om in een noodsituatie te voorzien in een afkoelingsperiode waarbinnen de nodige hulpverlening op gang kan worden gebracht en escalatie kan worden voorkomen.

Het huisverbod kan ook worden opgelegd bij kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan. Het huisverbod wordt na aanhouding van de pleger in de vorm van een beschikking uitgereikt door de politie in opdracht van de burgemeester. De burgemeester kan afhankelijk van de situatie het huisverbod verlengen tot maximaal vier weken. Een uithuisgeplaatste die zich niet aan het huisverbod houdt, kan maximaal twee jaar gevangenisstraf krijgen of een taakstraf. De uithuisgeplaatste heeft de mogelijkheid om tegen het huisverbod in beroep te gaan bij de bestuursrechter.

Hoe wordt een huisverbod ingezet in de regio Hart van Brabant?

De (hulp) officier van justitie ((H)OVJ) neemt contact op met Veilig Thuis omdat:

 • de HOvJ een huisverbod heeft opgelegd óf
 • de HOvJ overweegt een huisverbod op te leggen en wil ondersteuning van VT bij het overwegen hiervan óf
 • de politie een pleger van HG/KM heeft aangehouden en
 • de politie wil bespreken welke inzet het best passend is om HG/KM te stoppen. Hierbij wordt in overleg tussen politie en Veilig Thuis gekeken naar eventueel bekende en relevante voorgeschiedenis en eventuele contra indicaties.

Na het opleggen van het huisverbod gaat Veilig Thuis met alle directbetrokkenen van het systeem in gesprek om uitvoering te geven aan het huisverbod. Na een huisverbod vindt er gedurende een jaar 1 x per kwartaal een contactmoment tussen Veilig Thuis en directbetrokkenen en eventueel lopende hulpverlening plaats.

Indicaties en contra-indicaties bij weging van het huisverbod

Indicaties

 • Pleger is 18+;
 • Pleger en slachtoffer zijn woonachtig op hetzelfde adres of het is aannemelijk dat de pleger veelvuldig op dit adres verblijft;
 • Een extra overweging moet gemaakt worden bij vergrote kans op recidive.

Contra-indicaties voor opleggen van een huisverbod:

 • Pleger is 18-;
 • Betreft een 1-oudergezin, waarbij de mishandelende ouder tevens de verzorgende ouder is;
 • Sprake / vermoeden van (het ontstaan van) eer gerelateerd geweld;
 • Psychopathologie;
 • Wanneer dader een bedrijf heeft verbonden aan de woning, dit wordt terplekke bepaald;
 • Middelen gebruik/verslaving dient op maat beoordeeld te worden;
 • Eerder huisverbod heeft niet geholpen.