Home / Vormen van geweld / Huwelijksdwang

Huwelijksdwang

Bij huwelijksdwang dwingen ouders, familie of de gemeenschap een meisje/vrouw of jongen/man tot een huwelijk. Eén of beide huwelijkspartner(s) hebben geen zeggenschap over de sluiting van het huwelijk en stemmen er niet mee in. Er is geen vrije partnerkeuze of ze moeten voor een bepaalde leeftijd trouwen. Het huwelijk kan formeel (wettig) of informeel zijn. Familieleden of de gemeenschap kunnen druk uitoefenen. Dit kan subtiel tot zeer dwingend zijn. Huwelijksdwang is een vorm van huiselijk geweld, mogelijk eergerelateerd en kan strafbaar zijn.

Signalen

Deze signalen kunnen een indicatie zijn voor huwelijksdwang

 • Gedragsverandering: teruggetrokken, bang, boos, agressief.
 • Minder tijd doorbrengen met vrienden of vriendinnen.
 • Beantwoordt telefoon of berichten niet.
 • Opeens andere kleding.
 • Tekenen van mishandeling, geweld.
 • Zelfverwonding, suïcidepogingen, eetstoornis.
 • Vroege of ongewenste zwangerschap.

Signalen school

 • Vaak (langdurig) afwezig.
 • Verzoek lang familiebezoek buitenland.
 • Onverwachte reis naar buitenland.
 • Wordt in de gaten gehouden.
 • Plotseling van school gehaald.
 • Geen buitenschoolse activiteiten.
 • Slechte schoolprestaties.

Signalen werk

 • Mag niet of niet flexibel werken.
 • Vaak (langdurig) afwezig.
 • Slechte prestaties.
 • Beperkte carrièremogelijkheden.
 • Wordt financieel gecontroleerd.
 • Inkomen afgenomen.
 • Wordt opgehaald van het werk.

Risicofactoren

Als een persoon in een of meer risicogroepen valt is er een verhoogde kans op huwelijksdwang:

 • Jonge vrouwen (vaker) en mannen uit een gesloten gemeenschap met traditionele denkbeelden over rol, positie en seksualiteit van meisjes.
 • Migratieachtergrond, eercultuur, orthodox religieus of hoger milieu.
 • Jonge vrouwen en mannen in een sterk afhankelijke positie, zonder netwerk buiten de familie of eigen inkomen.
 • Personen met een afhankelijke verblijfsvergunning.

Feiten en cijfers

 • Aantal slachtoffers wordt geschat tussen 338 en 957 per jaar. Dat is meer dan het aantal meldingen van 181 per jaar.
 • Huwelijksdwang komt vooral voor bij jongeren tussen 16 en 25 jaar.
 • Komt voor in verschillende etnische en religieuze gemeenschappen: Afghanistan, Bosnië, Bulgarije, Egypte, India, Indonesië, Irak, Iran, Koerdisch, Marokko, Pakistan, Polen, Somalië, Turkije, en Suriname/ Hindoestaans en onder Sikhs en Roma.
 • Vindt plaats binnen familietradities, omwille van belangen of probleemoplossing.

Voor advies, melden en/of doorverwijzing naar opvang en/of andere hulp

Heb je advies of ondersteuning nodig, of wil je doorverwijzen naar hulp? Op deze pagina zie je waar je in regio Hart van Brabant terecht kunt.

De volgende organisaties bieden gespecialiseerd advies of hulp op deze specifieke vorm van geweld: