Home / Vormen van geweld / Jeugdprostitutie (jongens en meisjes)

Jeugdprostitutie (jongens en meisjes)

Wat is jongensprostitutie?

Jongensprostitutie is een vorm van jeugdprostitutie. In Nederland verstaat men onder jongensprostitutie het verrichten van seksuele diensten in ruil voor een persoonlijk voordeel op het financiële of materiele vlak, door mannen of jongens.

In de volgende gevallen is jongensprostitutie strafbaar:

 • Het kopen van seks van iemand die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt.
 • Iemand (18-/18+) die door een ander wordt gedwongen om in de prostitutie te werken.

Signalen jongensprostitutie

Hoe kan ik zien dat een jongen zich prostitueert?

 • Vage uitleg voor verwondingen.
 • Trekt zich terug.
 • Stiller/gesloten.
 • Isolatie van familie/vrienden + afhankelijkheid van een ander.
 • Plotseling veel geld/andere kleding.
 • Afpersing (bijvoorbeeld met filmpjes).
 • Rondgereden, gehaald en gebracht worden in auto (door nieuw/onbekend persoon).
 • Psychosomatische klachten.
 • Vertoont sociaal wenselijk gedrag.
 • Heeft geheimen.
 • Fel ‘Anti homoseksueel’/plotseling erg ‘openlijk’ homoseksueel.
 • Bedreiging (van het slachtoffer zelf of van familieleden).
 • Drugs/alcohol verslaving: meer middelen misbruik dan bij meisjes.
 • Heeft meerdere telefoons.
 • Veel gebeld worden (controle).
 • Aanwezig op locaties die geassocieerd kunnen worden met prostitutie.
 • Hebben van anale klachten/ andere lichamelijke klachten die vaag worden uitgelegd.
 • Gedragsveranderingen: heeft totaal ander gedrag op verschillende plekken (school/vrienden/thuis).
 • Dag en nachtritme is verstoord.
 • Concentratie problemen.
 • Verslechterende schoolprestaties

Lees ook de signalenlijst van SHOP (Informatiepunt en advies prostitutie mensenhandel)

Risicofactoren jongensprostitutie

 • Faseproblematiek: Puberteit, identiteitsproblematiek.
 • Grote beïnvloedbaarheid: Als gevolg van een verstandelijke beperking, LVB
 • Multiprobleem: Getraumatiseerde jongens, uithuisplaatsingen en schoolproblemen.
 • Eergerelateerd geweld en alleenstaande minderjarige vluchteling (amv): Jonge leeftijd en het leven in twee werelden.

Feiten en cijfers jongensprostitutie

 • Er zijn geen precieze cijfers omtrent het aantal jongensprostituees. Geschat wordt dat er 1.500 jongens dagelijks ‘werken’.
 • Taboes (op homoseksualiteit, op betaalde seks en op slachtofferschap bij jongens) maken het voor jongens moeilijker om hulp te vragen.
 • Mannelijke slachtoffers van uitbuiting maken vaker de gang naar daderschap (vanuit slachtofferschap).
 • Jongere jongens (14 tot 16 jaar) worden meer gevraagd dan oudere (18+).
 • Niet alle jongensprostituees zijn homoseksueel.
 • Jongensprosituees hebben relatief meer kans op SOA’s!

Wat is meisjesprostitutie?

Meisjesprostitutie is een vorm van jeugdprostitutie. Meisjesprostitutie is het verrichten van seksuele handelingen door meisjes onder de 18 jaar voor geld, goederen of een tegenprestatie (Movisie 2009). Wanneer meisjes betaalde seks hebben hoeft dit geen mensenhandel (loverboyproblematiek) te zijn. Seks met minderjarigen kan afhankelijk van de omstandigheden kwalificeren als een zedendelict.

Signalen meisjesprostitutie

Hoe kan ik zien dat een meisje zich prostitueert?

 • Uiterlijke en fysieke gesteldheid.
 • Ziet er overdreven verzorgd uit, ziet er plotseling uitdagend en sexy uit en verandering in kleding en make-up.
 • Gedrag (algemeen).
 • Heeft (opeens) veel geld/dure spullen, vermijdt het onderwerp prostitutie of projecteert dit op anderen en eventueel drugs en/of drankmisbruik.
 • Gedragssignalen op seksueel gebied.
 • Veel kennis op het gebied van seksualiteit, plotselinge gedragsverandering, normvervaging ten opzichte van seksualiteit en het hebben van wisselende contacten.
 • Gedrag en houding ten opzicht van anderen.
 • Vertoont sociaal wenselijk gedrag (om geen wantrouwen te wekken), vertoont totaal ander gedrag op verschillende plekken (bijvoorbeeld op school of in het bijzijn van vrienden) en er zijn thuis en op school problemen.
 • Lichamelijke signalen/gezondheidsklachten.
 • Pijn/bloed aan geslachtsdelen, andere vaginale en genitale klachten, seksueel overdraagbare aandoeningen, blaasontsteking en ongewenste zwangerschap.

Lees ook de signalenlijst van SHOP (Informatiepunt en advies prostitutie mensenhandel)

Risicofactoren meisjesprostitutie

Meisjes lopen extra risico wanneer ze te maken hebben met:

 • Faseproblematiek: Conflict met hun ouders, ontworstelen aan overmatige bescherming, foute vrienden ontmoeten.
 • Grote beïnvloedbaarheid: Als gevolg van een verstandelijke beperking, psychiatrisch beeld.
 • (Ernstige) traumatische ervaring: Als gevolg van verwaarlozing, mishandeling of (seksueel) misbruik.
 • Multiprobleem: Hechtingsproblematiek, uithuisplaatsingen, schoolproblemen, een laag zelfbeeld of gebrekkig sociaal netwerk.
 • Eergerelateerde problematiek en alleenstaande minderjarige vluchteling (amv): als steun van ouders en familie ontbreekt.
  Lees meer over alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s)

Feiten en cijfers meisjesprostitutie

 • In Nederland is prostitutie onder de 18 jaar verboden. Er wordt gewerkt aan een wet om deze leeftijd te verhogen naar 21 jaar. Wie seks heeft met of koopt van een minderjarige, loopt het risico veroordeeld te worden. Seks met iemand onder de 16 jaar is vaak strafbaar zonder dat er sprake is van betaling. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te controleren of een prostituee wel 18 jaar is. Er is in deze gevallen niet altijd sprake van mensenhandel. Daar is sprake van als een ander de jeugdprostitutie faciliteert en het verdiende geld afneemt.
 • Over de omvang is nog steeds weinig bekend. Minderjarigen werken vaak in verborgen circuits. Deze jongeren zijn moeilijk bereikbaar voor onder andere hulpverleners. Jongeren leven met een ‘geheim’.

Voor advies, melden of het regelen van opvang en/of andere hulp

Heb je advies of ondersteuning nodig, of wil je doorverwijzen naar hulp? Op deze pagina zie je waar je in regio Hart van Brabant terecht kunt.

De volgende organisaties bieden gespecialiseerd advies of hulp op deze specifieke vorm van geweld:

Meer informatie