Home / Nieuws / Huiselijk geweld / ‘Jij kunt het verschil maken’

‘Jij kunt het verschil maken’

Jij kunt het verschil maken - 14 mei ABG gemeenten

Op 14 mei heeft de gemeente ABG samen met onderwijs, kinderopvang en het Expertisecentrum HGKM de bijeenkomst ‘Jij kunt het verschil maken’ georganiseerd. De opkomst was groot. Met ruim 140 deelnemers uit de kinderopvang en het basisonderwijs was de zaal van de Schakel goed gevuld.

Het verhaal van ervaringsdeskundige Marja raakte de aanwezigen en benadrukte de noodzaak van goed signaleren van kinderen die niet veilig opgroeien. Lees meer over het herkennen van signalen op deze website: Hoe herken ik de signalen? – Expertisecentrum huiselijk geweld en kindermishandeling

Wil je in jouw gemeente of binnen jouw organisatie ook een lezing of workshop over de impact van opgroeien in een onveilige thuissituatie? Neem dan contact op met Betty Ann Blommers (b.blommers@imwregiotilburg.nl), coördinator scholing en deskundigheid bij het Expertisecentrum HGKM.