Ik zoek informatie / Kennisbank

Kennisbank

De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook is er veel ontwikkeld. Deze kennisbank biedt directe verwijzingen naar betrouwbare en relevante informatie. Het gaat hier om onderzoeken, factsheets, bouwstenen, kwaliteitskaders of richtlijnen. Allemaal informatie dat bijdraagt aan het vergroten van de kennis. De kennisbank is continue in ontwikkeling. Het is een eerste opzet. We ontvangen graag tips of input om de kennisbank verder uit te breiden.

Recent toegevoegde items

Podcastserie ‘Traumastapeling’

In 'Traumastapeling' onderzoekt Julia von Graevenitz de impact van trauma op de samenleving. Zij spreekt met experts over platgeslagen beelden van slachtoffers en daders, hulp aan mensen met trauma en gebrek aan kennis bij professionals.

Podcastserie ‘Traumastapeling’

Podcastserie ‘Zij is van mij’

Rechtbankverslaggeefster Saskia Belleman zoekt naar antwoord op de vraag waarom vrouwen slachtoffer worden van huiselijk geweld.

Podcastserie ‘Zij is van mij’

Podcastserie ‘Krachtmoed’

Ervaringsverhalen Kindermishandeling en Huiselijk Geweld.

Podcastserie ‘Krachtmoed’

Seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk

Een artikel over de andere blik bij seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk

Kies een thema

Categorie

Waardenkaart voor professionals sociaal domein

Schurende waarden en opvattingen over hulp en ondersteuning

Waardenkaart voor professionals sociaal domein

Richtlijnen Jeugdhulp

De richtlijnen geven onderbouwde aanbevelingen op basis van wetenschap, praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van cliënten.

Richtlijnen Jeugdhulp

Animatie geweld in het gezin

Voor psycho-educatie of ondersteunend bij gesprek over basispatronen in het gezin.

Animatie geweld in het gezin

Onderzoek TNO

Wanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling

Onderzoek TNO

Veerkracht-versterkers

Steun helpt de veerkracht van kinderen te vergroten. Hoe werkt dat dan en wat kun jij als professional doen?

Veerkracht-versterkers

Ontwikkeling risicoprofielen ouderen-
mishandeling

Er is een instrumentarium ontwikkeld dat bij moet dragen aan verbeterde signalering van slachtoffers van ouderenmishandeling.

Ontwikkeling risicoprofielen ouderen-
mishandeling

Impactmonitor huiselijk geweld en kinder-
mishandeling

De monitor laat zien hoe het met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling staat en wat de impact is van de aanpak.

Impactmonitor huiselijk geweld en kinder-
mishandeling

Kwaliteitskader Werken aan Veiligheid

Dit kwaliteitskader heeft als doel gemeenten te ondersteunen in het inrichten en versterken van hun lokale (wijk)teams.

Kwaliteitskader Werken aan Veiligheid

Onderwijsinspectie > Meldcode

Beroepskrachten die werken met jongeren, zijn verplicht een meldcode te gebruiken bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Onderwijsinspectie > Meldcode

Podcast – kind vertelt over mishandeling

Podcast Janie van der Sleen - wat kun jij doen wanneer een kind jou vertelt over mishandeling.

Podcast – kind vertelt over mishandeling

Meldcode en Meldplicht voor het onderwijs

Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat.

Meldcode en Meldplicht voor het onderwijs

Hulp bij geweld in afhankelijkheid

Een onderzoek van Verwey jonker instituut: Laagdrempelige hulp voor slachtoffers en plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Hulp bij geweld in afhankelijkheid

Toolkit aandachts-
functionaris

Praktische informatie die je in je dagelijks werk als aandacht functionaris huiselijk geweld en kindermishandeling nodig hebt.

Toolkit aandachts-
functionaris

Huiselijk geweld een complex en hardnekkig probleem

Onderzoek Verwey jonker: resultaten van de aanpak partnergeweld en kindermishandeling.

Huiselijk geweld een complex en hardnekkig probleem

Mensenhandel de Podcast

Experts en ervaringsdeskundigen over de aanpak van mensenhandel.

Mensenhandel de Podcast

Podcasts over huiselijk geweld

In de podcastserie ‘Het mag nog wel wat bozer’ praat Veerle Corstens met twee vrouwen over huiselijk geweld.

Podcasts over huiselijk geweld

Ouderen-
mishandeling: praten helpt

Een informatiebundel over ouderenmishandeling. Over signalen herkennen en het handelingsperspectief.

Ouderen-
mishandeling: praten helpt

Onderzoek inzet Gezinsadvocaat

Wetenschappelijke evaluatie bevestigt: inzet Gezinsadvocaat zet met succes het kind centraal

Onderzoek inzet Gezinsadvocaat

Peiling Movisie wijkteams

Weinig vroegsignalering en preventie bij wijkteams.

Peiling Movisie wijkteams

Infographic Handle with Care

Steun aan kinderen met ingrijpende ervaringen

Infographic Handle with Care

Podcastserie ‘Zij is van mij’

Rechtbankverslaggeefster Saskia Belleman zoekt naar antwoord op de vraag waarom vrouwen slachtoffer worden van huiselijk geweld.

Podcastserie ‘Zij is van mij’

Signaleringskaart en checklist kind-oudermishandeling

Op de signaleringskaart vind je de verschillende vormen van kind-oudermishandeling met de daarbij behorende voorbeelden.

Signaleringskaart en checklist kind-oudermishandeling

Informatie delen in het sociaal domein

Het delen van informatie is een essentieel onderdeel van het werk van professionals in het sociaal domein.

Informatie delen in het sociaal domein

Seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk

Een artikel over de andere blik bij seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk

Rol gender bij huiselijk geweld

Een speciale editie van het Augeo Magazine kun je alles lezen over de rol die gender speelt in het ontstaan en in stand blijven van huiselijk geweld.

Rol gender bij huiselijk geweld

Interactieve animatie ‘Visie op Veerkracht’

Hoe sommige kinderen, ondanks tegenslagen, opgroeien tot gezonde volwassenen? Dat wordt duidelijk in deze interactieve animatie.

Interactieve animatie ‘Visie op Veerkracht’

Rapportage scheidingen en jeugdzorg

Relatie tussen scheidingen, GGZgebruik en Jeugdzorggebruik

Rapportage scheidingen en jeugdzorg

Actieplan Feitenonderzoek

Meestal weten ouders en kinderen niet wat hen te wachten staat, wanneer zij in de Jeugdbeschermingsketen terecht komen. Informatie over het proces, kan op zo’n moment rust en vertrouwen bieden. (Visuele) Uitleg over de mogelijke routes.

Actieplan Feitenonderzoek

Wijzer met de meldcode

Een stappenplan om eerder en beter te handelen bij vermoedens

Wijzer met de meldcode

Pleger aanbod Oost-Brabant

Inventarisatie aanbod voor plegers van partnergeweld in de regio Oost-Brabant

Pleger aanbod Oost-Brabant

Podcastserie ‘Krachtmoed’

Ervaringsverhalen Kindermishandeling en Huiselijk Geweld.

Podcastserie ‘Krachtmoed’

Termenchecker

Terminologie voor de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik.

Termenchecker

Animaties bij gesprekken met kinderen

Bij kinderen of jongeren die te maken hebben (gehad) met langdurige stress of traumatische ervaringen kan psycho-educatie helpen.

Animaties bij gesprekken met kinderen

Wat is femicide

En waarom horen we er in Nederland (bijna) niks over?

Wat is femicide

Buurtgezinnen

Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) aan een stabiel gezin in de buurt (steungezinnen).

Buurtgezinnen

Factsheet intiem terreur

Een factsheet voor professionals in domein van zorg, veiligheid, maar ook bijvoorbeeld onderwijs en sportvereniging. Om toe te lichten wat intieme terreur is, maar ook om duidelijke handvaten mee te geven: wat moet je weten, wat moet je doen of juist niet?

Factsheet intiem terreur

Vlogs over seksueel misbruik

Het Centrum Seksueel Geweld ontwikkelde diverse vlogseries over seksueel misbruik. In deze korte video’s geven we antwoorden op veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Vlogs over seksueel misbruik

Visie gefaseerd samenwerken aan Veiligheid

De visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid richt zich op alle professionals die in hun werk te maken krijgen met gezinnen en huishoudens waar de veiligheid structureel in het geding is.

Visie gefaseerd samenwerken aan Veiligheid

Drakentemmers

Op dit expertiseplatform vind je informatie, onderzoeken en praktijkkennis over trauma- en gehechtheidsbehandeling bij kinderen en volwassenen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld.

Drakentemmers

Frustratiewijzer: samenwerking huiselijk geweld en kinder-
mishandeling

Vijf veel voorkomende frustraties én oplossingen van professionals in de samenwerking rond huiselijk geweld en kindermishandeling.

Frustratiewijzer: samenwerking huiselijk geweld en kinder-
mishandeling

Meer dan een ruzie

Er heeft een onderzoek plaatsgevonden om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling door de politie binnen de samenwerking met netwerkpartners inzichtelijk te maken en effectieve manieren om huiselijk geweld te stoppen te identificeren.

Meer dan een ruzie

Huiselijk Geweld een veelkoppig monster

Onderzoek van Verwey-Jonker bij 800 huishoudens

Huiselijk Geweld een veelkoppig monster

In gesprek over de meldcode-dillema’s

Nieuwe gesprekshandreiking van Augeo

In gesprek over de meldcode-dillema’s

Omgaan met signalen van een onveilige thuissituatie

Handvaten voor onderwijsprofessionals

Omgaan met signalen van een onveilige thuissituatie

Ontwikkelagenda Veiligheid voorop

De Ontwikkelagenda Veiligheid voorop richt zich op verbeterslagen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling waar het de samenloop zorg-straf betreft.

Ontwikkelagenda Veiligheid voorop

Signalen kinder-
mishandeling in het onderwijs

Lees meer over de signalen waar je als leraar in het po en vo alert op moet zijn.

Signalen kinder-
mishandeling in het onderwijs

Ace’s Infographic alcohol, drugs en roken

Een infographic over de gevolgen van drank, drugs en roken bij kinderen.

Ace’s Infographic alcohol, drugs en roken

Jongere vaak slachtoffer seksueel geweld

Veel jongeren van 15 tot en met 17 jaar hebben fysiek of online seksuele intimidatie of seksueel geweld meegemaakt. Daarom is meer effectieve preventie en passende hulp nodig.

Jongere vaak slachtoffer seksueel geweld

Kenniskaart Movisie Partnergeweld

Inzicht, signaleren, hulpverlenen bij (vermoedens van) partnergeweld

Kenniskaart Movisie Partnergeweld

Drempels disclosure seksueel geweld

Een onderzoek naar de drempels voor de eerste stap naar hulpverlening in de anonieme online hulpverlening

Drempels disclosure seksueel geweld

Podcast LINDA.MEIDEN

Jaimie Vaes in Linda.Meiden podcast 'Hartzeer' open over huiselijk geweld

Podcast LINDA.MEIDEN

Podcastserie ‘Traumastapeling’

In 'Traumastapeling' onderzoekt Julia von Graevenitz de impact van trauma op de samenleving. Zij spreekt met experts over platgeslagen beelden van slachtoffers en daders, hulp aan mensen met trauma en gebrek aan kennis bij professionals.

Podcastserie ‘Traumastapeling’

Onderzoek ‘Kwestie van lange adem’

Door Verweij-Jonker instituut

Onderzoek ‘Kwestie van lange adem’

Blauwe Maan

Hulp na onvrijwillige seks en misbruik.

Zorg in de regio
Hart van Brabant

Het zorgportaal van de regio Hart van Brabant.

Samenwerkende
Jeugdzorgspecialisten

Kennisnetwerk in Midden-Brabant.

T-Helpt

Op T-helpt vind je alle hulp die je zelf kunt regelen in de gemeente Tilburg.

Zorg- en Veiligheidshuis
Midden-Brabant

Werkt aan veiligheid en leefbaarheid in de regio Midden-Brabant.

Jeugdbescherming Brabant

Jeugdbescherming, jeugdreclassering en vrijwillige begeleiding.

Sterk Huis

Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft. We helpen mensen door bedreigende situaties, lastige thuissituaties en moeilijke periodes.

Veilig Thuis Midden-Brabant

Veilig Thuis Midden-Brabant is er voor advies, hulp en ondersteuning rond huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en seksueel geweld.

Hart voor de jeugd

Hét platform voor mensen die béter willen voor kinderen en jongeren.

Movisie

Kennis en aanpak van sociale vraagstukken.

Nederlands Jeugd Instituut

Nationaal kenniscentrum over opgroeien.

Slachtofferhulp

Zijn er voor dat slachtoffers de juiste hulp ontvangen, na een traumatische ervaring.

Voor de jeugd

Programma Zorg voor de Jeugd, waarin professionals, gemeenten, Rijk, cliënten- en jeugdhulporganisaties samenwerken.

Verwey Jonker instituut

Onafhankelijkwetenschappelijk onderzoek naar actuele maatschappelijke vraagstukken.

Augeo Foundation

Versterken van professionals, beleids-makers, vrijwilligers en ervarings-deskundigen om kindermishandeling en huiselijk geweld zo snel en doeltreffend mogelijk aan te pakken.

Schadefonds geweldmisdrijven

De kennisbank voor professionals die werken met slachtoffers van geweldsmisdrijven, die hierdoor ernstig lichamelijk en/of psychisch letsel hebben of hadden.

112NL APP

Hulpdiensten zijn ook bereikbaar via een app. Als praten niet lukt, dan kan er gechat worden met de centrale. De locatie wordt meteen meegestuurd. Ook handig als iemand de Nederlandse taal niet machtig is i.v.m. de vertaalfunctie.