Home / Thema's / Kindcheck

Kindcheck

De Wet Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht je als professional een meldcode te gebruiken. Deze Meldcode helpt je goed te reageren op signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De Kindcheck is onderdeel van deze wet.

Waarom is een kindcheck nodig

De kindcheck is aan de orde als een volwassen of adolescente cliënt in een (medische) situatie verkeert die minderjarige kinderen (ernstige) schade kan veroorzaken. De kindcheck houdt in dat je bij bepaalde groepen volwassenen nagaat of zij voor minderjarige kinderen zorgen en of kinderen daar veilig opgroeien. Denk bijvoorbeeld aan cliënten met ernstige psychische problemen, drugs- of alcoholverslaving of met een gewelddadige partner. Ga bij deze groepen cliënten ook na of zij zwanger zijn. En bij adolescente cliënten met dergelijke problemen ga je na of zij minderjarige broers of zussen hebben met wie zij in een huis wonen.

Bij een ‘positieve kindcheck’ volg je de stappen van de meldcode. Is er geen reden tot zorg, dan sluit je af en noteer je dat in het dossier.

In eerste instantie is de kindcheck bedoeld voor professionals die met volwassen cliënten werken. Zij hebben een verantwoordelijkheid in en een mogelijkheid om kindermishandeling vroegtijdig te signaleren. Ook als je de kinderen niet ziet of niets aan de kinderen ziet, kun je je zorgen maken over hun (thuis)situatie. Daarnaast geldt de kindcheck voor professionals die met kinderen werken, zoals in de jeugdgezondheidszorg of op een kinderafdeling. Ook hier kunnen ‘oudersignalen’ leiden tot zorgen om kinderen.

Hoe doe je de kindcheck?

  1. In je gesprek met de cliënt kun je de volgende vragen stellen:

✔ Wonen er (de hele week) minderjarige kinderen bij jou in huis?
✔ Deel je de zorg voor hen met een volwassene? Hoe is de zorg verdeeld?
✔ Waar verblijven de kinderen overdag?

Als je weet dat je cliënt de zorg heeft voor minderjarigen kun je bijvoorbeeld vragen:

✔ Lukt het jou om jouw kinderen aandacht, tijd en zorg te geven?
✔ Hoe houd je voldoende toezicht op jouw (kleine) kinderen?
✔ Wie doet de praktische zaken, zoals; kinderen naar school brengen, koken en wassen?

2. Op basis van dit gesprek en op basis van de situatie waarin de cliënt verkeert, stel je vast of je zorgen over de mogelijke ernstige schade voor de kinderen zijn weggenomen, of dat je zorgen, ook na het gesprek, zijn gebleven.

  1. Blijven er zorgen na het gesprek met de cliënt, dan zet je op basis van de oudersignalen, de stappen van de Meldcode.