Home / Vormen van geweld / Kinderen in een conflictscheiding

Kinderen in een conflictscheiding

Ieder kind met scheidende ouders heeft kans om in een conflictscheiding terecht te komen en hierdoor klachten te ontwikkelen. Toch zijn er enkele risico’s te benoemen op het ontwikkelen van problemen bij kinderen in een scheidingssituatie:

 • Het voorkomen van eerder en/of ander geweld en kindermishandeling.
 • Verslaving of psychische of psychiatrische problematiek bij (een van) de scheidende ouders.
 • Psychisch geweld in het gezin, in het bijzonder psychologische oorlogsvoering tussen de ouders; ernstige en langdurige ouderlijke conflicten.
 • Als het kind een slechte band heeft met (een van) de ouder(s) of stiefouder(s).
 • Veranderingen zoals verhuizing, schoolverandering en nieuwe partners.
 • Financiële problemen (in het algemeen achteruitgang in Sociaal Economische Status en in het bijzonder als er sprake is van armoede).

Signalen

Kinderen in een conflictscheiding zijn altijd slachtoffer. De signalen voor kinderen in een conflictscheiding zijn vergelijkbaar met de signalen bij kindermishandeling en huiselijk geweld.

Signalen worden vaak pas zichtbaar als er al gevolgen zijn door de scheiding, zoals hierboven beschreven. Is er daarom sprake van een scheiding en zijn er kinderen betrokken? Wees dan altijd alert.

Een specifiek en laat signaal van een conflictscheiding is ouderafwijzing of oudervervreemding, waarbij het kind een van de ouders volledig afwijst en als het ware partij kiest.

Risicofactoren

Ieder kind met scheidende ouders heeft kans om in een conflictscheiding terecht te komen en hierdoor klachten te ontwikkelen. Toch zijn er enkele risico’s te benoemen op het ontwikkelen van problemen bij kinderen in een scheidingssituatie:

 • Het voorkomen van eerder en/of ander geweld en kindermishandeling.
 • Verslaving of psychische of psychiatrische problematiek bij (een van) de scheidende ouders.
 • Psychisch geweld in het gezin, in het bijzonder psychologische oorlogsvoering tussen de ouders; ernstige en langdurige ouderlijke conflicten.
 • Als het kind een slechte band heeft met (een van) de ouder(s) of stiefouder(s).
 • Veranderingen zoals verhuizing, schoolverandering en nieuwe partners.
 • Financiële problemen (in het algemeen achteruitgang in SES en in het bijzonder als er sprake is van armoede).

Feiten en cijfers

 • Een conflictscheiding wordt ook wel een complexe scheiding of een vechtscheiding genoemd.
 • In 2017 zijn er 18.178 echtscheidingen waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn. Een scheiding heeft altijd invloed op een kind, waarbij de gevolgen per leeftijd verschillen.
 • Jaarlijks zijn er ongeveer 3.500 kinderen betrokken bij een conflictscheiding van hun ouders in Nederland. Ongeveer de helft betreft een scheiding van niet gehuwde partners, waardoor deze groep moeilijker in beeld is. De kinderombudsman heeft in 2014 geschat dat ongeveer 16.000 kinderen in Nederland lijden onder een conflictscheiding.
 • Ongeveer 50 procent van de kinderen in een conflictscheiding ontwikkelt posttraumatische stress klachten. Ongeveer een derde van de kinderen in een conflictscheiding blijft klachten houden.

Meer informatie

 • Er zijn verschillende erkende interventies bij scheidingen. Meer informatie hierover: NJI, Kenniscentrum Kind en Scheiding, Als je uit elkaar gaat
 • De Kindbehartiger is een professional die kinderen van gescheiden ouders ondersteunt. De Kindbehartiger staat naast het kind en helpt hem om zijn wensen en behoeften in kaart te brengen. Ook biedt de Kindbehartiger kinderen een luisterend oor, legt uit wat er tijdens een scheiding gebeurt en beantwoordt vragen die bij kinderen leven.
 • Landelijk Contactpunt Ouderbijeenkomsten: informatiebijeenkomsten voor ouders over wat een scheiding of onveiligheid betekent voor kinderen.