Home / Thema's / Kindgesprekken

Kindgesprekken

Wanneer Veilig Thuis een melding krijgt over vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan is het de taak van Veilig Thuis om kinderen vanaf de leeftijd van 4 jaar te spreken. Kinderen in de leeftijd van 0-3 jaar worden gezien door de Veilig Thuis casemanager.

Wanneer voer je een kindgesprek en hoe voer je die? Wat is belangrijk om op te letten?

Wanneer Veilig Thuis betrokken is, dan staat in het handelingsprotocol van Veilig Thuis dat kinderen vanaf de leeftijd van 4 jaar door Veilig Thuis gesproken worden gedurende de betrokkenheid binnen een dienst. Wanneer Veilig Thuis besluit kinderen niet te spreken, wordt dit besluit onderbouwd. Wanneer een kindgesprek gevoerd dient te worden en Veilig Thuis is (nog) niet betrokken, dan is het belangrijk om onderstaande punten mee te nemen in het gesprek:

  • Zorg ervoor dat kindgesprekken in een neutrale, veilige omgeving gevoerd worden. Vaak is dit school, maar als dit niet mogelijk is dan kan gekeken worden naar andere mogelijkheden;
  • Zorg ervoor dat de gesprekken afgestemd zijn op de leeftijd van de kinderen. Er zijn verschillende methodieken voor deze gesprekken (drie huizen model, smiley kaart, ….);
  • Belangrijk is om een kind veiligheid te bieden in een gesprek. Wat betekent dat het voor een kind duidelijk is wie de andere partij is, wat deze komt doen en wat deze met zijn/haar informatie gaat doen. Daarnaast is het belangrijk om het doel van het gesprek helder te hebben, het gesprek is niet bedoeld als interview maar is bedoeld een kind te horen en te zien;
  • Tijdens het gesprek is het belangrijk goed te blijven kijken wat een kind aankan, daarop aan te sluiten en bij te stellen. Wanneer een gesprek emotioneel zwaar is geweest is het belangrijk ook te zorgen voor nazorg (denk daarbij aan een leerkracht die het kind opvangt).

Trainingen/meer informatie

Binnen Veilig Thuis Midden-Brabant werken medewerkers die specifieke expertise hebben hierover. Zij vormen samen de expertisegroep. De expertisegroep van Veilig Thuis Midden-Brabant neemt deel aan interne trainingen, georganiseerd door andere Veilig Thuis organisaties in de provincie om voldoende geschoold te blijven.

Verder zijn er externe trainingen:

Veilig Thuis heeft veel expertise op het gebied van kindgesprekken. Indien hier advies over gewenst is, neem dan telefonisch contact op met Veilig Thuis.