Home / Nieuws / Huiselijk geweld / Kwaliteitskader Werken aan veiligheid verlengd

Kwaliteitskader Werken aan veiligheid verlengd

foto ter illustratie Kwaliteitskader Werken aan veiligheid verlengd.

De decentralisatie per 1 januari 2015 heeft als doel gehad ondersteuning, zorg en hulp zo dichtbij en  passend mogelijk bij de lokale situatie en inwoner te organiseren. Gemeenten zijn o.a. verantwoordelijk voor het borgen van signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling, borgen/creëren van veiligheid in een gezin/huishouden aan de hand van een veiligheidsbeoordeling en veiligheidsvoorwaarden die zijn geformuleerd en voeren van regie op de samenwerking met en tussen partners.

Om gemeenten in staat te stellen te bepalen of hun lokale (wijk)teams voldoende zijn ingericht om te komen tot een effectieve signalering en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en te bepalen waar dit versterking behoeft, heeft de VNG, ondersteund door het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT), in 2019 een kwaliteitskader ontwikkeld. Deze was geldig tot en met december 2021.

Het kwaliteitskader ‘Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten’ vormt, samen met de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid, de basis voor de regionale samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en de lokale (wijk-)teams. De geldigheid van het kwaliteitskader is met onbepaalde tijd verlegd. Lees hier meer over dit besluit en het vervolgproces.