Home / Nieuws / Nieuws / Lancering Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Lancering Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

foto ter illustratie Heb je het aanbod Trainingen al bekeken?

Deze week start het Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in Regio Hart van Brabant. Hier bundelen organisaties hun krachten om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen en duurzaam op te lossen. Bij het Expertisecentrum komt alle kennis en kunde samen. Ook activiteiten van de regionale Taskforce Kindermishandeling krijgen een plek binnen het centrum.

“In de Taskforce Kindermishandeling is in de afgelopen vier jaar veel bereikt. Met het Expertisecentrum wordt het werk van de Taskforce geborgd.”  aldus wethouder Marcelle Hendrickx (Jeugd), die voorzitter was van de Taskforce. “Vanuit het Expertisecentrum kunnen we praktische tools ontwikkelen om te zorgen dat ieder kind veilig opgroeit.” Volgens Hendrickx is de aanpak van kindermishandeling een kwestie van lange adem. “Daarom is het goed dat we doorgaan binnen het Regionaal Expertisecentrum.”

Kennis en ervaring

Professionals en vrijwilligers kunnen bij het Expertisecentrum terecht voor expertise, kennis, ervaringsdeskundigheid en scholing. Zodat ze beter weten wat ze kunnen doen, en het verschil maken als dat nodig is. Vanaf het allereerste signaal. Dat is belangrijk, want nog altijd krijgen te veel volwassenen en kinderen te maken met geweld. Het Expertisecentrum gaat o.a. trainingen verzorgen voor professionals. Het gaat bijvoorbeeld om wijkteams, leerkrachten en huisartsen. Ook zorgt het Expertisecentrum er voor dat meer mensen zich bewust worden van de problematiek. Daarbij zet het Expertisecentrum ook mensen in die vanuit eigen ervaring kunnen vertellen over huiselijk geweld of kindermishandeling. Niets maakt immers meer indruk dan een persoonlijk, echt gebeurd, verhaal.

Centrale rol

Verder krijgt het nieuwe Expertisecentrum een centrale rol in de regionale aanpak. Het centrum verbindt een aantal belangrijke ontwikkelingen. Zoals de pilot rond acuut letsel bij kindermishandeling, die wordt ondergebracht bij het integraal spoedplein van het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis. Plus de aanpak van steeds terugkerend huiselijk geweld, en de nieuwe speerpunten ouderenmishandeling en seksueel geweld.

Samenwerking

In het Expertisecentrum werken vier kernpartners samen: IMW, Sterk Huis, Veilig Thuis en Fameus. Bij de hele regionale aanpak zijn maar liefst 25 organisaties betrokken, op het vlak van straf, zorg, ondersteuning en welzijn. Ze zetten de schouders eronder om het hardnekkige probleem van huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken. Want één ding is duidelijk, niemand kan dit probleem alleen oplossen.

Meer weten en de nieuwe website bezoeken? Bekijk de website van het Expertisecentrum