Home / Nieuws / Nieuws / Meer dan 200 aanwezigen bewezen: ‘Er is altijd iemand’

Meer dan 200 aanwezigen bewezen: ‘Er is altijd iemand’

Op 22 februari kwamen meer dan 200 professionals naar de netwerkmiddag ‘Er is altijd iemand ‘van het Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling namens de Regio Hart van Brabant.

Milou Lünnemann van het Verwey-Jonker Instituut deelde de resultaten van haar promotieonderzoek naar intergenerationeel geweld en factoren die deze cirkel kunnen doorbreken. Een panel van Tom Pietermans van Veilig Thuis, wethouder Marcelle Hendrickx van de Gemeente Tilburg en Mirjam Wesselius van het Openbaar Ministerie reageerde hierop. “We moeten onze lokale situatie kennen, de cijfers van de gemeente, de buurt, de wijk en onze eigen organisaties. En dan gaan we het vanzelf ander doen,” aldus Marcelle Hendrickx. Zij deden vervolgens een oproep om vooral te vertrouwen op elkaar, elkaar op te zoeken en de handen ineen te slaan, samen naast gezinnen te gaan staan die het moeilijk hebben. Durf je uit te spreken, maar durf ook fouten te maken.

Gijs de Bont van Biezonderwijs was aanwezig als dagvoorzitter en nadat hij het plenaire gedeelte afsloot, waren er twee ronden met workshops. Deze werden gegeven door Veilig Thuis, Sterk Huis, Gemeente Tilburg, Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, het Openbaar Ministerie en Novadic-Kentron. Zo werd onder andere kennis gedeeld over signaleren, preventieve maatregelen en werkwijzen. Er waren ervaringsdeskundigen en er werd gezocht naar manieren om omstanders te activeren. Theater In Feite speelde de voorstelling Au!derdom over ouderenmishandeling.

‘Er is altijd iemand’ was de rode draad en hier werd invulling aan gegeven door de aanwezigen te vragen wat ze te bieden hadden en wat ze zochten aan hulp, advies of expertise. Door dit samen te brengen, komt er steeds meer verbinding en zoals een van de aanwezigen zei: “We moeten het allemaal samen doen.”