Home / Vormen van geweld / Mensenhandel

Mensenhandel

In Nederland verstaat men onder mensenhandel het werven (voor werk), vervoeren of huisvesten van iemand. Dat gebeurt met gebruik van dwang, geweld, misleiding of door misbruik te maken van een kwetsbare positie, zoals bij kinderen. Dit heeft tot doel iemands inkomsten af te nemen of iemand niet uit te betalen. Dit kan zich in de seksindustrie afspelen, maar ook in andere sectoren (zoals de [land]bouw, huishoudelijk werk of criminaliteit, bijvoorbeeld diefstal, wietteelt of drugs dealen. Orgaanhandel en gedwongen draagmoederschap zijn ook vormen van mensenhandel. Mensenhandel kan over grenzen heen gebeuren of binnen Nederland (‘binnenlandse mensenhandel’). Een voorbeeld van binnenlandse mensenhandelaren zijn ‘loverboys’.

Signalen

Van alle vormen van mensenhandel

 • Er is meestal een begeleider bij de persoon.
 • Vage uitleg voor verwondingen.
 • Bedreiging (van het slachtoffer zelf of van familieleden).
 • Klachten door het werk (bijvoorbeeld ongelukken bij werk in de bouw of meerdere zwangerschappen, abortussen, soa’s of vaginale en genitale klachten bij sekswerk).
 • Psychosomatische klachten.
 • Drugs-/alcoholverslaving.
 • Tatoeages van de mensenhandelaar,
  zoals de naam of een icoon.

Van mensenhandel binnen Nederland

 • Wordt geïsoleerd van familie/vrienden en afhankelijkheid van ander.
 • Plotseling veel geld/andere kleding.
 • Afpersing (bijvoorbeeld met filmpjes).
 • Verslechterende schoolprestaties.

Van mensenhandel over grenzen

 • Wonen op de werkplek.
 • Paspoort niet in eigen bezit.
 • Niet zelf reis geregeld.
 • Werkadres niet bekend.
 • Opgebouwde ‘schulden’.
 • Ongedocumenteerd zijn.

Risicofactoren

Eerder slachtoffer van (seksueel) geweld, personen met psychische klachten, LVB, afkomstig uit multiprobleem- of gebroken gezinnen, wees zijn, laag zelfbeeld, dakloosheid, voorgeschiedenis van geweld of trauma / jeugdhulpverleningsverleden, vluchteling / ongedocumenteerd zijn, armoede, makkelijk beïnvloedbaar zijn, leeftijd 12-24 jaar, LHBTI+ (voor jongens).

Feiten en cijfers

 • 88 procent van slachtoffers van seksuele uitbuiting bezoeken een zorgverlener tijdens de periode van uitbuiting.
 • Het aantal slachtoffers van mensenhandel in Nederland per jaar wordt geschat op 6.250.
 • Dat is 6 keer meer dan het aantal meldingen; veel mensenhandel is verborgen.
 • 56 procent van alle mensenhandel is binnenlands; het grote merendeel daarvan is seksuele uitbuiting.
 • Ongeveer de helft van de binnenlandse slachtoffers is minderjarig.
 • Buitenlandse slachtoffers komen vaak uit Roemenië, Polen, Hongarije, Bulgarije en Nigeria.
 • Buitenlandse slachtoffers van mensenhandel hebben altijd recht op een tijdelijke verblijfsvergunning.
 • Er zijn opvangcentra voor buitenlandse en binnenlandse slachtoffers.

Voor advies, melden en/of doorverwijzing naar opvang en/of andere hulp

Heb je advies of ondersteuning nodig, of wil je doorverwijzen naar hulp? Op deze pagina zie je waar je in regio Hart van Brabant terecht kunt.

De volgende organisaties bieden gespecialiseerd advies of hulp op deze specifieke vorm van geweld:

 • De zorgcoördinator mensenhandel van de gemeente Tilburg coördineert de hulpverlening voor slachtoffers van mensenhandel uit gemeente Tilburg. Telefoon: 013 751 67 50 Via e-mail: mensenhandel@tilburg.nl
 • CoMensha, telefoon 033 448 11 86

Meer informatie

 • Vormen van mensenhandel
 • Website voor ouders: niet mijn kind
 • Handreikingen en websites voor professionals die te maken hebben met slachtoffers van mensenhandel en loverboyproblematiek
 • Brochure nationaal rapporteur: Wat doet de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen in de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen? Wat vindt de Nationaal Rapporteur een goede aanpak? En met wie wordt er samengewerkt? Deze brochure beantwoordt deze vragen en geeft inzage in de werkwijze en de visie van de Nationaal Rapporteur.
 • Website dit is ook mensenhandel