Leren en ontwikkelen / Methodieken

Methodieken

De regio Hart van Brabant streeft ernaar om te werken aan een gemeenschappelijke taal, zodat we elkaar steeds beter kunnen begrijpen. Dit is reden waarom een aantal methodieken de afgelopen jaren zijn ingevoerd in deze regio. Hier vind je meer informatie over de methodieken die gangbaar zijn in de regio.

Multifocus in de regio Hart van Brabant

De regio Hart van Brabant heeft de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid breed omarmt. De regio Hart van Brabant heeft er voor gekozen om deze visie te implementeren via de Multifocusmethodiek. Dat betekent dat via deze methodiek de regio beter in staat is om het geweld te stoppen en de patronen beter kunnen doorgronden om de risico’s op geweld te stoppen.

Wie werken met deze methodiek?

In de regio Hart van Brabant zijn medewerkers van de lokale (wijk)teams en het Veiligheidsteam getraind in de Multifocusmethodiek. Medewerkers werkzaam in lokale (wijk)teams hebben een basis training gevolgd en de medewerkers van het Veiligheidsteam de volledige opleiding tot intensief casemanager (in de regio Hart van Brabant wordt de term coördinator gebruikt).

Lokale (wijk)teams

Wanneer Veilig Thuis een casus overdraagt met veiligheidsvoorwaarden en/of na een onderzoek naar het lokale (wijk)team, zijn de lokale wijkteams verantwoordelijk om te komen tot een veiligheidsplan dat er voor zorgt om het (structurele) geweld te stoppen. Zij houden vervolgens zicht op de veiligheid en zetten hulp en ondersteuning in om de risico’s op het geweld te stoppen en voeren coördinatie tot veiligheid stabiel is. De regio heeft ervoor gekozen dat de medewerkers die met deze casuistiek aan de slag gaan, de basisopleiding van Multifocus moeten hebben gevolgd.

Veiligheidsteam regio Hart van Brabant

Wanneer Veilig Thuis constateert dat het geweld structureel en langdurig van aard is en er tot op heden niets is gelukt om het geweld te stoppen, dan kunnen zij een casus overdragen aan het Veiligheidsteam regio Hart van Brabant. Het Veiligheidsteam is een multidisciplinaire samenwerking met een kernteam van coördinatoren. Gelet op complexe casuistiek vraagt dit om intensief casemanagement, in onze regio coördinatie genoemd. De medewerkers van het Veiligheidsteam hebben in 2020 en 2021 allemaal de volledige opleiding Multifocus gevolgd.

Wil je meer informatie over de Multifocusmethodiek?

Leerlijn weerbare kinderen PO

School is de aangewezen plek om al vanaf jonge leeftijd met kinderen te werken aan weerbaarheid. Met hen te praten over de rechten van elk kind om veilig op te groeien. Onderwerpen als kinderrechten, kindermishandeling, seksuele en relationele weerbaarheid en internetveiligheid moeten gedurende de hele basisschoolleeftijd besproken worden. Zo leren kinderen wat hun grenzen, wensen en rechten zijn en waar ze terecht kunnen als ze hulp nodig hebben. Door deze thema’s ieder schooljaar terug te laten komen, afgestemd op de ontwikkelingsleeftijd van het kind, beklijft het onderwerp en gaan kinderen het herkennen.

In de leerlijn Weerbare kinderen is aanbod opgenomen voor alle groepen van het PO. Het aanbod bestaat uit Lentekriebels (groep 1 t/m 8), Schildje (groep 1 t/m 4), Blue (groep 3 t/m 5), KinderrechtenNU (groep 6 en 7) en Marietje Kessels Project (groep 7 en 8).