Home / Nieuws / Huiselijk geweld / Nieuw: Signalenwijzer Ouderenmishandeling

Nieuw: Signalenwijzer Ouderenmishandeling

Op 15 juni is het de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling. Een dag om aandacht te vragen voor dit onderwerp waar steeds meer ouderen mee te maken hebben. Maar liefst 1 op de 20 ouderen wordt mishandeld, blijkt uit onderzoek van het Ministerie van Volksgezondheid. In dit kader biedt het Expertisecentrum Huiselijk geweld en kindermishandeling de Signalenwijzer Ouderenmishandeling aan.

Kom in actie, want er is altijd iets wat je kunt doen
Ouderenmishandeling of ontspoorde mantelzorg wordt meestal niet of te laat herkend. Deze Signalenwijzer Ouderenmishandeling (pdf) kan worden ingezet voor het herkennen van de signalen van mishandeling bij ouderen, maar ook bij plegers. Daarnaast geeft het handvatten om in actie te komen. Praten met de oudere en andere betrokkenen is een eerste belangrijke stap bij het stoppen van ouderenmishandeling. Op welke manier je dit aan kunt pakken, valt ook te lezen in de signalenwijzer. Het Regionaal Expertisecentrum is van mening dat wanneer meer mensen signalen kennen en weten wat je kunt doen, dat een grote stap is richting het stoppen van deze vorm van huiselijk geweld.

Signalenwijzers en posters bestellen
Werkt u in de regio Hart van Brabant en wilt u voor uw organisatie een signalenwijzers bestellen? Dan kan! En er zijn ook posters op A2-formaat om hier aandacht voor te vragen, deze kunt u ook bij het Expertisecentrum Huiselijk geweld en kindermishandeling bestellen. Dat kan via het Bestelformulier Signalenwijzer Ouderenmishandeling