Home / Nieuws / Huiselijk geweld / Nieuwe cijfers Handle with care: het kind het gevoel geven ‘hier ben je veilig’

Nieuwe cijfers Handle with care: het kind het gevoel geven ‘hier ben je veilig’

Meisje op school

In het eerste kwartaal van 2024 zijn er 260 Handle with care-meldingen gedaan bij scholen in de Regio Hart van Brabant. Sinds 2022 wordt er door leerplicht een signaal naar een school gestuurd, als er door de politie een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling bij Veilig Thuis wordt gedaan op een adres waar kinderen staan ingeschreven. Teamcoördinator projecten team leerplicht-doorstroompunt Midden-Brabant, Alard Sas: “Iedereen die dit aantal hoort schrikt. Elke melding is er een te veel.”

2023
249 signalen naar PO
139 signalen naar VO/MBO
Totaal 388 signalen in 2023

Het aantal meldingen is met 15,8% toegenomen in 2023 en in 2024 is de stijging nog sterker. Sinds vorig jaar heeft Alard Sas als teamcoördinator projecten van team leerplicht-doorstroompunt Midden-Brabant dit project onder zijn hoede. “We proberen via school het kind een gevoel te geven van: Hier ben je veilig, hier kun je terecht.”

Het is het allemaal waard

“De hele juridische rompslomp, de  organisatie rondom AVG-wetgeving, het meenemen van alle partners bij gemeenten en scholen, het werk dat we neerleggen bij de school… het is het allemaal waard als het gaat om dat ene handje op de schouder of dat extra beetje aandacht. Het kind het gevoel geven van ‘hier ben je veilig, hier kun je terecht’.” Aan het woord is Alard Sas,  teamcoördinator projecten team leerplicht- doorstroompunt Midden-Brabant, die het project Handle with care onder zijn hoede heeft.

Po, vo én mbo

Handle with care is een project van gezamenlijke ketenpartners Veilig Thuis, de politie, team leerplicht-DSP Midden-Brabant, scholen en gemeenten in Regio Hart van Brabant. Alard: “Er doen 164 scholen mee. Uniek in deze regio is dat zowel po, vo als mbo-scholen meedoen.” Wanneer er vanuit de politie een melding is van huiselijk geweld of kindermishandeling op een adres waar kinderen staan ingeschreven, gaat er automatisch een melding naar Veilig Thuis. Daar wordt gekeken om welke kinderen het gaat en wordt er een melding gedaan bij leerplicht. Die versturen een mail via een beveiligd mailadres van de school, met de HwC- melding. De scholen zijn verantwoordelijk voor het uitlezen van deze mail en vervolgens wordt hier door de school gevolg aan gegeven.

Steun bieden

Alard: “Streven is om de dag na de melding bij Veilig Thuis dit aan de school door te geven, maar dat lukt niet altijd. Het is niet de bedoeling dat de school direct naar ervaringen gaat vragen bij het kind, maar wel dat de school, een docent of een IB’er weet dat dit speelt. Vertoont het kind bepaald gedrag, is het zijn boeken vergeten, haalt ineens veel slechtere cijfers, reageert het boos, afwezig of agressief? Dan weet de school dat er wellicht een achterliggende reden is. Afhankelijk van leeftijd van het kind en de afspraken binnen de school, wordt hier verschillend mee omgegaan. De school kan het kind in elk geval steun bieden”, legt Alard uit. “Even die hand op de schouder of aangeven dat er ruimte is voor een gesprek, wat dan ook passend is.”

Online scholing

Voor docenten, IB’ers en zorgcoördinatoren is het van belang getraind te zijn in wat ze kunnen doen bij zo’n melding. Voor de inhoudelijke ondersteuning van leraren en docenten biedt Augeo dan ook een online scholing. Alard: “Leerplichtambtenaren hebben hierin een ambassadeursrol. Het kan op alle scholen voorkomen. We hebben veel meer een preventieve rol gekregen, vanuit maatschappelijke zorg. Hoe kunnen we je helpen om uitval te voorkomen? Scholen kunnen dus ook altijd bij team leerplicht- doorstroompunt Midden-Brabant terecht met vragen.”

Ben je geïnteresseerd in Handle with care en wil je kijken of je dit in een andere regio kunt opzetten? Augeo ondersteunt bij het opstarten en uitvoeren van dit project. Dit gebeurt met informatie, persoonlijk advies en een toolkit met ondersteunende basisdocumenten en een stappenplan. Voor de inhoudelijke ondersteuning van leraren en docenten is er dus een online scholing, maar ook een workshop door een ervaringsdeskundige en een magazine.