Home / Vormen van geweld / Online seksuele intimidatie

Online seksuele intimidatie

De European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) definieert online seksuele intimidatie als: “Het ontvangen van ongewenste, beledigende, seksueel getinte e-mails of sms-berichten of het meemaken van ongepaste seksuele toenaderingen via sociale media of online chatrooms.”

Signalen

Slachtoffers ervaren vaak gevoelens van schaamte, waardoor zij een incident vaak niet melden. Angst voor reacties van naasten bemoeilijken de signalering. Slachtoffers hebben vaak last van psychische klachten zoals angst en stress, zij trekken zich terug en vermijden sociale activiteiten. Daarnaast is er bij slachtoffers vaak sprake van afname in productiviteit op school/werk en bij jongeren van schoolverzuim.

Vormen van online seksuele intimidatie

  • Shame-sexting: Seksueel getint beeldmateriaal (vaak door afgebeelde persoon zelf gemaakt) wordt zonder toestemming van de afgebeelde persoon via sociale media met derden gedeeld.
  • Grooming: Het actief benaderen en verleiden van minderjarigen door meerderjarigen via internet en social networking sites, chatrooms of webcams, met als doel seksueel getinte contacten.
  • Wraakporno: Shame-sexting waarbij wraak het motief is, vaak na het verbreken van de relatie.
  • Sextortion: Het (vaak onder valse voorwendselen) verkregen seksueel getint beeldmateriaal wordt later gebruikt als chantagemiddel.
  • Online verspreiden van seksueel geweld: Opnames of beelden van gedwongen seksuele handelingen worden online onder een groter publiek verspreid.

Risicofactoren

Jongeren en meisjes lopen een verhoogd risico met online seksuele intimidatie te worden geconfronteerd. Internationale onderzoeken wijzen erop dat meisjes en vrouwen in vergelijking met jongens en mannen tot drie keer zo vaak het doelwit zijn van seksueel getinte en ongewenste toenadering. Daarnaast wijzen verschillende onderzoeken uit dat jongeren die ‘offline’ het risico lopen op ongewenste seksuele toenadering, hier ook online vaker mee te maken zullen hebben.

Feiten en cijfers

Uit verschillende onderzoeken uitgevoerd in Nederland blijkt dat:

  • 14 procent van de meisjes en 6 procent van de jongens in de leeftijd van 12 tot 25 jaar tenminste één ervaring met sexting heeft gehad die ze vervelend vonden.
  • Meisjes ongeveer drie keer vaker dan jongens ongewenst seksueel worden benaderd op internet.
  • Meisjes seksueel getinte communicatie vaker vervelend vinden dan jongens.

Advies of doorverwijzen

Heb je advies of ondersteuning nodig, of wil je doorverwijzen naar hulp? Op deze pagina zie je waar je in regio Hart van Brabant terecht kunt.

De volgende organisaties bieden gespecialiseerd advies of hulp op deze specifieke vorm van geweld:

  • Helpwanted: Advies bij online seksueel misbruik voor jongeren tot 25 jaar.

Meer informatie

Brochure ‘Praten over shame sexting’: biedt professionals en vrijwilligers handvatten om ‘shame sexting’ te bespreken met ouders met een migratieachtergrond.