Home / Vormen van geweld / Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is een relatief onbekend maatschappelijk probleem waar nog steeds een taboe op rust. De oudere is vaak geheel of gedeeltelijk afhankelijk van degene die mishandelt. Ouderenmishandeling komt voor in gezins- of familierelaties, maar ook in relaties met beroepskrachten. De mishandeling kan zowel actief (slaan, schoppen, knijpen) als passief (nalaten van zorg, verwaarlozing) zijn. Soms zijn mishandelingen moedwillig. We noemen dat: opzettelijke mishandeling. Bij opzettelijke mishandeling weten de plegers heel goed wat ze doen. Ze handelen uit financieel gewin, desinteresse of wraak. Soms wortelt ouderenmishandeling in een lange traditie van familiegeweld en conflicten.

In ongeveer 35 procent van alle gevallen doet de pleger dit uit pure onmacht of onwetendheid. Dat noemen we: ontspoorde zorg. Bij mantelzorgers als partner of familie is de reden vaak dat men de situatie niet meer aankan. Het is belangrijk dat omstanders vermoedens van ouderenmishandeling melden. De slachtoffers hebben hier zelf vaak de kracht niet meer voor.

Er zijn meerdere vormen van ouderenmishandeling. Het kan bij ouderenmishandeling gaan om fysiek, emotioneel of seksueel geweld. Ook financiële uitbuiting, ontspoorde mantelzorg, verwaarlozing, schending van rechten en mishandeling in zorginstellingen behoren tot ouderenmishandeling.

Wat kan ik doen bij (vermoedens van) ouderenmishandeling?

Bij een vermoeden van ouderenmishandeling in je omgeving, kun je het volgende doen:

  • Sta open voor signalen van ouderenmishandeling. Als je het gevoel hebt dat er iets aan de hand is, klopt dat vaak ook. Je bent waarschijnlijk niet de enige die iets ziet, maar misschien wel de eerste die wat doet. Lees meer over signalen bij een oudere. En signalen van de pleger.
  • Praat met de betrokkenen. Besef dat ouderenmishandeling vaak het gevolg is van onmacht. Je kunt al helpen door er te zijn voor de betrokkenen. Of door een luisterend oor te bieden. Lees meer over het bespreken van zorgen.
  • Bel Veilig Thuis voor advies. Een medewerker van Veilig Thuis bespreekt met je de situatie en bepaalt samen met jou wat de volgende stappen zijn. Als het nodig is kun je een melding doen.