Home / Nieuws / Complexe scheidingen / Podcast / Van waarheidsgevechten naar leefbare werkelijkheden

Podcast / Van waarheidsgevechten naar leefbare werkelijkheden

Verschillende beroepskrachten komen aan het woord over het thema complexe scheidingen

Sterk Huis en de Interactie-Academie hebben samen een podcast over complexe scheidingen gelanceerd. De podcast genaamd ‘Van waarheidsgevechten naar leefbare werkelijkheden’, waarin verschillende beroepskrachten met elkaar in gesprek gaan om andere professionals handvatten te bieden. Het doel van de podcast is niet het oplossen van problemen, maar zoals de naam het al zegt: een leefbare werkelijkheid creëren voor alle betrokkenen. 

Ontredderd en ontwricht

Scheidingen waarbij ouders jaren later nog steeds grote conflicten hebben, zijn ontredderd en ontwrichtend. Niet alleen voor de betrokken gezinnen en hun omgeving, maar ook voor hulpverleners, juristen, organisaties en de politiek. We breken ons het hoofd over wat goede oplossingen zijn. In de tussentijd verharden de ruzies tussen ouders en maken velen zich ernstig zorgen om de kinderen.

Podcast

In de podcast ‘Van waarheidsgevechten naar leefbare werkelijkheden’ gaan we op zoek naar nieuwe welzijnsbevorderende paden en bovenal wijsheid in dit veld vol met machteloosheid en ontreddering. Een serie met inspirerende gesprekken die hulpverleners, juristen, beleidsmakers en andere professionals handvatten en perspectief kunnen bieden om constructief en gepast hoopvol te blijven in een vaak destructief veld.

Samenwerking Sterk Huis en Interactie-Academie

Deze podcastserie is ontstaan uit een intensieve samenwerking tussen Sterk Huis en de Interactie-Academie in Antwerpen. In de verschillende bijdragen belichten experts de ontwikkelingen in België en Nederland, gericht op het ondersteunen van (het netwerk rondom) ouders en kinderen in hoog conflict na scheiding. Het vertrekpunt is niet het oplossen van problemen, maar het creëren van een leefbare werkelijkheid voor alle betrokkenen.

Beluister de podcast.