Home / Nieuws / Huiselijk geweld / Samen op in Acuut

Samen op in Acuut

foto ter illustratie Professionals in het veiligheidsdomein bundelen hun krachten.

Vele professionals in het veiligheidsdomein en binnen de zorg spannen zich dagelijks in voor de slachtoffers en de daders van huiselijk geweld en kindermishandeling. De stip op de horizon is: het verhogen van veiligheid en effectief samenwerken in (acuut) onveilige situaties.

Alle organisaties proberen hun bijdrage aan de aanpak telkens te verbeteren. Zij trekken daarin samen op vanuit het Programma Geweld hoort nergens thuis. De verbeteractiviteiten in de samenwerking bij samenloop zorg-straf zijn gebundeld in de Ontwikkelagenda Veiligheid Voorop waar “Samen op in acuut” een onderdeel van is.

In regio Midden-Brabant is de politie vaak de eerste die op een melding van acute onveiligheid af gaat. Daar waar het huiselijk geweld of kindermishandeling betreft informeert de politie hier Veilig Thuis Midden-Brabant over middels een zorgmelding. Door de huidige werkwijze waarin politie, Veilig Thuis Midden-Brabant of Crisis Interventie Team Hart van Brabant (CIT HvB) na elkaar werken gaan er enkele dagen overheen voor Veilig Thuis geïnformeerd is over de onveilige situatie. Het incident is dan voorbij en daarmee is de bereidheid tot hulp of verandering vaak sterk verminderd. Door middel van de pilot Samen op in Acuut willen we het ‘ijzer smeden als het heet is’ en de crisis als kans op verandering optimaal benutten. Vanaf 1 april is de pilot Samen op in Acuut begonnen met één basisteam van de politie. De pilot zal 3 maanden duren, waarna de werkwijze zal worden geoptimaliseerd om hem vervolgens verder uit te rollen.

Bij Samen op in Acuut werken Veilig Thuis Midden-Brabant, CIT HvB en de politie samen aan de verbetering van de aanpak vanaf het eerste uur van een crisis waarbij er sprake is van acute onveiligheid bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. De rode fase in de visie ‘Gefaseerd samenwerken aan veiligheid’. Het voornaamste doel is het stoppen van geweld en gebruik maken van de acute situatie om draagvlak bij de cliënt te creëren wat betreft de inzet van hulpverlening. Hierbij word een gezamenlijke inschatting gemaakt in alle gevallen van acuut huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De Politie zorgt voor acute orde en veiligheid ter plaatse. Veilig Thuis of het Crisis Interventie Team komt vervolgens ter plaatse om vanuit de crisis afspraken te maken en gebruik te maken van het moment om hulpverlening op te starten.