Home / Nieuws / Nieuws / Save the Date: Week tegen Kindermishandeling

Save the Date: Week tegen Kindermishandeling

De Week tegen Kindermishandeling vindt plaats in de week van 20 november 2023. De Week tegen Kindermishandeling zorgt voor extra aandacht voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Tijdens deze week delen we ervaringsverhalen, kennis, handvatten en organiseren we activiteiten waarmee je jouw aanpak bij kindermishandeling kunt versterken.

Laat me niet los! 
Dit jaar is het thema van de week tegen Kindermishandeling: Laat me niet los! Kinderen die te maken hebben met kindermishandeling mogen we niet uit het oog verliezen. Hen niet zomaar aan hun lot overlaten. Het draait allemaal om blijvende steun en aandacht, vragen hoe het met iemand gaat en er echt voor een kind zijn, óók nadat een melding is gedaan. Heb jij een ‘niet pluis’ gevoel, en maak je je zorgen? Laat het niet los! Alleen zo kunnen we zorgen dat het geweld stopt, en dat deze kinderen weer opkrabbelen en een goede toekomst tegemoet gaan.

“Laat me niet los” herinnert ons eraan dat we allemaal een rol spelen in het beschermen van kinderen en het creëren van een veilige omgeving waarin kinderen fijn en veilig kunnen opgroeien.

MEER INFORMATIE