Home / Vormen van geweld / Stalking

Stalking

Stalking (ook wel belaging genoemd) is iemand bewust stelselmatig lastigvallen, waardoor die persoon zich niet meer veilig voelt. Het gaat vaak om onzichtbare en moeilijk te vatten terreur; een opeenstapeling van op zichzelf niet altijd strafbare gedragingen. Voorbeelden van stalking zijn achtervolgen, dreigen met geweld, ongewenste telefoontjes en berichten sturen of op naam van iemand anders dingen bestellen. Stalking kan thuis, elders en/of online plaatsvinden. Stalking is strafbaar in Nederland.

Stalking is per definitie een vorm van geweld omdat het een grote inbreuk maakt op de veiligheidsbeleving in en op het leven van slachtoffers. Een stalker kan een (intieme) relatie met het slachtoffer hebben (gehad), maar dit hoeft niet.

We zien 5 type stalkers

 1. Afgewezen stalker
 2. Rancuneuze stalker
 3. Stalker met intimiteitswanen
 4. Incompetente aanbidder
 5. De seksueel gemotiveerde stalker

Signalen

Er wordt voortdurend en opzettelijk inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer met bijvoorbeeld het doel het slachtoffer ergens toe te dwingen (bijvoorbeeld te reageren of de relatie te herstellen), bang te maken of te hinderen. Stalking betreft een patroon van gedrag waarbij ieder incident op zichzelf niet heel heftig en/of strafbaar hoeft te zijn, maar de combinatie van al die incidenten dat wel is.

Voor dienstverleners is het belangrijk zich te realiseren dat stalking gevolgen heeft voor het gevoel van veiligheid en het welbevinden van het slachtoffer. Er is sprake van spanning en stress. Het slachtoffer wordt belemmerd in zijn dagelijks functioneren.

Aandachtspunten

 • Een belangrijke vuistregel: neem het gevoel van het slachtoffer serieus: als zij echt bang zijn, dan is er daadwerkelijk een risico tot gevaar/dreiging.
 • Er is een aantal vuistregels voor slachtoffers zelf in wat zij kunnen doen wanneer ze gestalkt worden
 • Het is belangrijk om bewijs te verzamelen.
 • Stem af met de Politie. Bel in een acute gevaarlijke of bedreigende situatie direct de politie.
 • Slachtoffers van stalking hebben recht op bescherming. Zo kan bijvoorbeeld de officier van justitie of rechter een gebiedsverbod en/of contactverbod opleggen aan de stalker.
 • Betrek buren, familieleden, vrienden en collega’s die kunnen opletten en ondersteunen.

Advies of doorverwijzen

Heb je advies of ondersteuning nodig, of wil je doorverwijzen naar hulp? Op deze pagina zie je waar je in regio Hart van Brabant terecht kunt.

Meer informatie

In 2019 waren er ruim 100.000 slachtoffers van stalking. 4010 mensen deden aangifte hiervan bij de politie
(Bron: https://www.slachtofferhulp.nl/gebeurtenissen/stalking/)

De politie heeft een brochure ontwikkeld voor iedereen die met stalking te maken heeft. De politiebrochure ‘Als u wordt gestalkt’ is geactualiseerd. In deze brochure lezen slachtoffers van stalking en hun omgeving wat zij zelf kunnen doen en wat de politie (en andere instanties) voor hen kunnen betekenen. De brochure is aangepast naar de laatste inzichten over de aanpak en tips voor slachtoffers. Ook zijn de contactgegevens van partners geactualiseerd. De brochure is vertaald in het Engels, Frans, Pools en Turks. De Arabische vertaling volgt later.