Home / Nieuws Dinsdag / Start Handle with Care Regionale aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Start Handle with Care Regionale aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Donderdag 10 maart markeerden schoolbesturen en een vertegenwoordiger van gemeenten in Hart van Brabant de start van een nieuwe aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. In 8 gemeenten en de scholen in Hart van Brabant leidt de samenwerking ertoe dat kinderen die betrokken zijn bij huiselijk geweld sneller steun krijgen. Het doel is om zo de korte en lange termijneffecten van huiselijk geweld tegen te gaan. De aanpak die de regio invoert heet Handle with Care en komt oorspronkelijk uit Engeland. Handle with Care richt zich op snelle sociale steun op school voor kinderen van vier tot achttien jaar (Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Middelbaar beroepsonderwijs) die te maken hebben met huiselijk geweld. Het is nadrukkelijk een werkwijze en geen hulptraject. Door snel informatie te krijgen dat er een incident heeft plaatsgevonden kan de leerkracht reageren op een wijze die past bij de stresssignalen of praktische problemen die zij/hij waarneemt. De werkwijze start dit voorjaar.

Vertegenwoordigers van gemeenten en onderwijs signeerden samen een warme deken. Deze deken staat voor de arm om de schouder van het kind. Samen zetten gemeenten en scholen zich in om kinderen die worden getroffen door huiselijk geweld steun te bieden. Ervaringsdeskundige Maaike Sweep gaf met een persoonlijk verhaal aan hoe belangrijk het is dat kinderen die hiermee te maken hebben worden gezien en gehoord.

Achtergrondinformatie
Naar schatting wordt landelijk 1 op de 30 kinderen mishandeld. In onze regio gaat het om ongeveer 4000 concrete meldingen bij Veilig Thuis per jaar. In 2020 waren 2784 unieke kinderen bij een melding huiselijk geweld en kindermishandeling in beeld. Het is belangrijk dat kinderen meer gezien en gehoord worden. De betrokken instanties streven ernaar de behoeften van kinderen meer centraal te stellen, beter te kijken wat ze nodig hebben en hierop aan te sluiten. Vaak wordt gedacht dat kindermishandeling thuis moet worden opgelost. Dat is waar, maar de situatie van een kind verbetert ook als hij of zij zich gesteund voelt door en kan praten met een volwassene bij wie hij/zij zich veilig voelt. Het is zelfs aangetoond dat kinderen dan steun ervaren, minder psychische klachten ontwikkelen en dat dit ook trauma’s voorkomt. Steun bieden aan kinderen en omgaan met emoties zit in het DNA van leerkrachten. Leerkrachten kunnen belangrijke vertrouwenspersonen voor kinderen zijn. Zij kunnen in de klas voorwaarden scheppen zodat er op een veilige manier gesproken kan worden over moeilijke onderwerpen. Deze steun helpt kinderen die het moeilijk hebben.

Meer weten over Handle with care? Klik hier