Home / Nieuws / Huiselijk geweld / Start inzet Forensische Medische Expertise op SEH

Start inzet Forensische Medische Expertise op SEH

Met gepaste trots kunnen we melden dat het management van de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Elisabeth Twee Stedenziekenhuis (ETZ) eind mei groen licht heeft gegeven voor de start een pilot waarin ervaring opgedaan gaat worden met de inzet van Forensische Medische Expertise bij Kinderen (FMEK) en de inzet van een Procesondersteuner acute zorg 18- (PAZ 18-) op de SEH.

Het besluit volgt op het ontwikkeltraject dat het ETZ eind 2021 is gestart met Veilig Thuis Midden Brabant, de GGD Brabant Zuid-Oost, Sterk Huis, het Crisisinterventieteam (CIT), Politie en OM.

Iedereen heeft recht op een veilige thuisbasis. Daarom maakt Regio Hart van Brabant zich sterk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Onderdeel van deze aanpak is de pilot aanpak acute zorg kindermishandeling. Hiervoor werken partners op het gebied van zorg, straf en veiligheid sinds 2019 samen.

Op basis van analyses van casuïstiek, het delen van ervaringsverhalen en meerdere bijeenkomsten tussen de partners is in beeld gebracht hoe we kinderen, jongeren en hun ouders/ begeleiders als zij op SE van de ETZ binnenkomen kunnen helpen.

Warme en veilige plek

Ervaringsdeskundigen hebben beschreven waar zij in praktijk tegenaan lopen. Zij hebben aangegeven dat zij behoefte hebben aan een veilige, rustige en vriendelijke omgeving waar hun letsel wordt verzorgd, psychische ondersteuning en vervolgzorg kan worden ingezet, waar ze eventueel melding kunnen doen bij Veilig Thuis en waar in bijzondere situaties strafrechtelijk onderzoek in gang gezet kan worden​. Een omgeving waar vanuit een multidisciplinair team van professionals met kennis en kunde van zorg, veiligheid, en mogelijk straf 24/7 beschikbaar is en waar, indien wenselijk, iemand naast je staat die in dit traject kan ondersteunen.

Per 1 september 2023 gaan we in het kader van de pilot aanpak acute zorg kindermishandeling 1 jaar proefdraaien met de inzet van FMEK en de inzet van een onafhankelijk PAZ18- voor ouders/ kinderen. Beiden kunnen worden ingezet op de SEH van het ETZ. FMEK wordt ingezet om in een zo vroeg mogelijk stadium vast te stellen of uit te sluiten dat geconstateerd fysiek letsel veroorzaakt is door kindermishandeling. Daarnaast kan als er een vermoeden is van kindermishandeling de PAZ18- ouders en kinderen/ jongeren ondersteunen door bijvoorbeeld aan te sluiten bij gesprekken en te helpen om vragen te stellen of afspraken te verduidelijken. De PAZ18- kan worden ingezet op verzoek van ouders en kinderen/jongeren.