Thema's / Strafbare kindermishandeling

Strafbare kindermishandeling

Overleg tussen professionals is aan de orde als er sprake is van een vermoeden van strafbare kindermishandeling. Niet bij elke professional is meteen duidelijk wanneer er sprake is van een ‘vermoeden’ of van ‘strafbare’ kindermishandeling. Er zijn vier manieren waarop een concreet vermoeden van strafbare kindermishandeling kan ontstaan:

  1. Er was of is een letsel/symptoom dat niet (volledig) te verklaren is uit interne (medische) oorzaken of externe niet-verwijtbare oorzaken;
  2. Er wordt kindermishandeling vermoed op basis van gedrag of uitlatingen van een kind;
  3. Er worden door een derde feitelijke handelingen waargenomen die strafbare kindermishandeling opleveren;
  4. De dader meldt dat hij een kind heeft mishandeld.

Door Veilig Thuis, Politie, het Openbaar Ministeria, de Raad voor de Kinderbescherming en Reclassering Nederland is een handreiking geschreven over de samenwerking bij strafbare kindermishandeling. In dit document worden bovenstaande manieren verder uitgelicht (vanaf pagina 6).

Belangrijk is om bij (vermoedens van) strafbare kindermishandeling altijd de meldcode te volgen (indien van toepassing). Neem bij twijfel altijd contact op met Veilig Thuis Midden-Brabant.