Webinar / Problematische gehechtheidsrelatie met (pleeg-/adoptie-)ouders

Hoe bespreek je met ouders de ouder-kind relatie? Bekijk het webinar Problematische gehechtheidsrelatie.

De richtlijn Problematische gehechtheid wordt door professionals het meest bekeken op de website Richtlijnen Jeugdhulp. De richtlijn gaat over kinderen en jongeren die een problematische gehechtheidsrelatie hebben met hun (pleeg/adoptie) ouders. Op 25 april 2022 heeft een webinar plaatsgevonden. Tijdens dit webinar nam Marianne de Wolff, onderzoeker bij TNO Child Health en auteur van de […]