Home / Taskforce Kindermishandeling

Taskforce Kindermishandeling

Van september 2017 tot november 2021 was de Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant actief met het extra aanjagen van de aanpak van kindermishandeling. Dit netwerk van betrokken mensen heeft zich vier jaar ingezet om aandacht te vragen voor dit grote maatschappelijke probleem, en om samen te werken aan creatieve oplossingen, buiten de gebaande paden. Met focus op de beweging naar de voorkant, naar preventie en vroegsignalering.

De Taskforce Kindermishandeling heeft op allerlei niveaus haar meerwaarde bewezen. Nieuwe samenwerkingen zijn gerealiseerd. Doelgerichte pilots zijn opgestart en verder gebracht. Er zijn tools ontwikkeld om te praten met kinderen, voorlichtingscampagnes voor kinderen en jongeren. En er staat een uitgebreid trainingenaanbod. Maar vooral heeft de Taskforce een rol gepakt als aanjager en verbinder.

De website www.zorgenomeenkind.nl is er voor burgers in de regio Hart van Brabant. Je kunt daar terecht als je je zorgen maakt om een kind. Speciaal voor kinderen en jongeren zijn er pagina’s ingericht. 

Lees meer over de resultaten van vier jaar Taskforce Kindermishandeling