Ik zoek informatie / Handle with care

Handle with Care

Wat is Handle with Care?

Handle with Care is een initiatief om kinderen die thuis betrokken zijn bij huiselijk geweld snel te steunen om zo de korte en lange termijneffecten van huiselijk geweld tegen te gaan. Handle with Care richt zich op snelle sociale steun op school voor kinderen van vier tot achttien jaar die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling.

Dit betekent dat het kind al steun krijgt na het incident in de thuissituatie. School is voor veel kinderen een veilige plek en leerkrachten zijn over het algemeen goed in staat gepaste steun te bieden (en beschouwen dat ook als hun taak), maar dan moeten ze wel weten dat er thuis iets speelt.

Meer informatie vind je op de website van Augeo of neem contact op met project coordinator Alard Sas, hwc@tilburg.nl

Waarom Handle with Care?

In elke schoolklas in Nederland zitten kinderen die huiselijk geweld of kindermishandeling meemaken. Bij sommige kinderen is dat geweld zo ernstig dat de politie eraan te pas komt. Door het geweld thuis voelen kinderen zich onveilig en zijn zij ook op andere plekken op hun hoede voor gevaar. De stress die deze kinderen meedragen laten ze niet achter bij het schoolhek, maar nemen ze mee de klas in. Vaak weet niemand hiervan waardoor deze kinderen geen steun krijgen. Zonder steun komen kinderen niet aan leren toe en lopen ze het risico op latere leeftijd bijvoorbeeld depressief, verslaafd of zelf gewelddadig te worden.

Aanpak Hart van Brabant

De aandacht voor kinderen op school die thuis getuige of betrokken zijn bij huiselijk geweld is aanleiding voor ‘Handle with Care’. De Taskforce Kindermishandeling heeft hier het initiatief voor genomen. Ook past het in de regionale aanpak Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Daarin is vastgelegd dat gemeenten zich inzetten om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen en duurzaam te stoppen. Eerder en sneller erbij zijn is een van de programmalijnen waarin Handle with Care is opgenomen.

De werkwijze

De Handle with Care werkwijze is simpel. Als de politie aan de deur komt vanwege een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling in een gezin met kinderen wordt er een Handle with Care signaal naar de school gestuurd. Dit kan omdat de politie een melding doet bij Veilig Thuis en daarbij ook aangeeft dat er kinderen aanwezig waren (HwC informatie). Het Handle with Care signaal bevat alleen de naam en geboortedatum van het kind en het codewoord Handle with Care. Veilig Thuis stuurt deze informatie naar de gemeente (een medewerker van Leerplicht) aangezien de gemeente weet waar het betreffende kind op school zit. De gemeente mailt dit signaal door naar de juiste school zodat de leerkracht voor het begin van de les weet dat deze leerling mogelijk extra steun kan gebruiken.

Voor het onderwijs hebben we een checklist en een handleiding voor het PO en voor het VO/MBO gemaakt met daarin alle informatie over hoe Handle with Care goed op school in te voeren. Deze checlists en handleidingen zijn hier te downloaden.

Basismodule Handle with Care

Er is nu een online Basismodule Handle with Care, die is toegevoegd aan de online Augeo-leeromgeving en deze is ook te volgen (zonder inlog) op de Augeo-site. In deze basismodule vind je overzichtelijk alle informatie over Handle with Care en hoe je steun kan bieden in de klas. Het bevat korte testimonials, handige tips, veelgestelde vragen met de antwoorden en extra materialen.

Webinar Handle with Care - PO / VO en MBO

Bekijk hier een webinars over Handle with care (september en oktober 2023).
In dit webinar komt aan bod:

  • Terugblik op 1 schooljaar Handle with Care
  • Hebben wij als school Handle with Care goed geïmplementeerd?
  • Ervaringen van verschillende betrokken met Handle with Care
  • Hoe kunnen we jeugdigen het beste steunen?
Video afspelen
Video afspelen

Handle with Care app voor op je smartphone

Augeo heeft een app ontwikkeld met extra informatie en tips over Handle with Care, steun en veerkracht. De app is voor leerkrachten van het basisonderwijs, waarin zij 15 dagen lang een tip of bericht krijgen over hoe zij kinderen snelle steun kunnen bieden na ingrijpende gebeurtenissen in het algemeen en na een Handle with Care-signaal in het bijzonder. 

Video afspelen