Leren en ontwikkelen / Trainingen en webinars

Trainingen en webinars

Op deze pagina vind je een overzicht van ons aanbod aan trainingen, voorlichtingen en webinars. Het gaat om diverse trainingen en voorlichtingen (op maat) voor organisaties en professionals die verplicht zijn te werken met de Meldcode, zoals de gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, de maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. Ook biedt het Coördinatiepunt Trainingen trainingen en informatiebijeenkomsten op maat voor onder andere gemeentemedewerkers, woningcorporaties en sportverenigingen.

training-en-voorlichting

Trainingen

In de regio Hart van Brabant zetten we ons in om zoveel mogelijk vanuit een gezamenlijke taal te spreken. Op deze pagina vind je diverse partijen die trainingen bieden in de regio. Deze trainingen sluiten aan op dat wat we beogen in de regionale aanpak.

Het aanbod van de diverse partijen kenmerkt zich door het nadruk leggen op handelen en praktijkkwesties. Het gaat niet alleen over de theorie achter de inhoud, maar vooral het toepassen daarvan in de situatie waar professionals zich in bevinden. Met stevige gesprekstechnieken en uitleg over de handelingsmogelijkheden na signalering. Het aanbod is geschikt voor alle mensen die met gezinnen, ouderen, jongeren en kinderen werken, praten en die het verschil willen maken in het creëren van een veilig leven. Ook werken de aanbieders met ervaringsdeskundigen.

Mocht op deze pagina niet de informatie staan die je zoekt, kan je ook rechtstreeks contact opnemen. We zijn goed op de hoogte van het aanbod van diverse trainers en voorlichters in het land. Wij denken graag mee over mogelijkheden die er zijn. Bied je een relevante training aan dan komen we graag in contact

Agenda webinars

Het stoppen van geweld en het verminderen van de risico’s vraagt om specifieke kennis en informatie. Dat is de reden waarom het Regionaal Expertisecentrum regelmatig met haar netwerkpartners uit de regio Hart van Brabant webinars organiseert. Tijdens de webinars komen sprekers aan bod die ofwel specialist zijn op een bepaald onderwerp ofwel een interessante werkwijze hebben ontwikkeld. Hieronder vind je het overzicht van webinars voor de komende tijd.

Momenteel zijn er geen geplande webinars.

Thema
Thema

Terugkijken Webinars

Thema
Thema
Thema
Thema

Wat verandert er in de nieuwe Zedenwet?

Handle with Care – VO + MBO

Handle with Care – PO

Wat kan het Centrum Seksueel Geweld voor mij betekenen?

Kinderrechten en wat kan er allemaal wel?!

Signaleren van ouderenmishandeling

Problematische gehechtheidsrelatie met (pleeg-/adoptie-)ouders

Multifocus in de regio Hart van Brabant

Bespreekbaar maken seksueel misbruik

Had mijn vader kinderen mogen krijgen?

Praten met kinderen over onveiligheid

Hoe zet je ervaringsdeskundigheid in bij huiselijk geweld en kindermishandeling?

Cultuursensitief werken

Ouderverstoting en complexe omgangsproblematiek

Scholen en echtscheiding

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

In gesprek met kinderen

Seksueel geweld tegen kinderen

Het taboe doorbreken met Olcay Gulsen

De schaamte voorbij met Karin Bloemen

College Veilig sportklimaat met Toon Gerbrands

Kansrijke start met Tessa Roseboom

Voor leerkrachten PO

Opgroeien met een ouder met psychische en/of verslavingsproblemen

Eergerelateerd geweld

Voor werkgevers

Zorg voor leerlingen VO & MBO

Huisdieren, geweld en corona?​

Praten met kinderen over onveiligheid​

Voor gescheiden ouders in coronatijd

Hoe zorgen we voor meer veiligheid tijdens de coronacrisis?

Workshop voor onderwijs en kinderopvang