De vraagstukken in het sociaal domein worden steeds complexer. Steeds vaker wordt er van  professionals expertise gevraagd op het gebied van complexe scheiding, huiselijk geweld en mentale ontregeling. Belangrijk uitgangspunt in het werken met deze casuïstiek is dat mensen per definitie zijn ingebed in sociale structuren. Om die reden is een integrale ketenaanpak en een systemische visie onmisbaar. In basiscursus van Metavisie leer je werken met een systemisch kompas die je houvast en interventies biedt.

INHOUD

De training bestaat uit drie cursusdagen 

  • Dag 1 staat in het teken van waarnemen. 
    Deelnemers maken kennis met het systemisch kompas welke door de hele training heen een belangrijk hulpmiddel zal blijven. Is aandacht voor essentiële systeemtheoretische uitgangspunten en interventies. Praktische oefeningen zullen helpen op een andere manier kijken naar (relaties tussen) mensen. Leren waarnemen door de cliënt te kunnen zien in samenhang met zijn of haar omgeving. 
  • Dag 2 staat in het teken van attitude en analyse.
    Deelnemers leren welke houdingsaspecten belangrijk zijn om systemisch te kunnen bewegen. In het bijzonder is er aandacht voor meerzijdige partijdig- inlevendheid. Er wordt gewerkt met een format om te kunnen komen tot een goede systemische analyse waarbij informatie in een context kan worden geplaatst.
  • Dag 3 staat in het teken van vaardigheden.
    In dit thema wordt er een fundering gelegd van waar uit hulpverlening vorm krijgt. Er is aandacht voor het creëren van een werkrelatie en werkkader. Er wordt geoefend met systemische interventies en er wordt stil gestaan bij veel voorkomende valkuilen waardoor hulpverlening/casusregie stagneert of niet effectief is

Momenteel zitten alle groepen vol. Je kunt je hieronder aanmelden mocht je interesse hebben.
Dan ontvang je informatie als er nieuws data voor 2023 bekend zijn.

Kosten deelname: € 1075,- pp

ACCREDITATIE

Deze drie daagse scholing is met 33.50 punten geaccrediteerd door het SKJ. 

DOCENTEN

Gijs Simons & Marije Snippe, beide werkzaam als systeemtherapeut en opleider.

TRAININGSDUUR

De training bestaat uit 24 les uren van 9.00-16.30 uur (drie dagen). Daarnaast vraagt het zes zelfstudie uren. Totale belasting: dertig uren.

MELD JE HIER AAN

Aanmeldingsformulier Systemisch werken bij complexe problematiek

"*" geeft vereiste velden aan

Voor- en achternaam*