De vraagstukken in het sociaal domein worden steeds complexer. Steeds vaker wordt er van  professionals expertise gevraagd op het gebied van complexe scheiding, huiselijk geweld en mentale ontregeling. Belangrijk uitgangspunt in het werken met deze casuïstiek is dat mensen per definitie zijn ingebed in sociale structuren. Om die reden is een integrale ketenaanpak en een systemische visie onmisbaar. In basiscursus van Metavisie leer je werken met een systemisch kompas die je houvast en interventies biedt.

DAG 1: INVOEGEN EN KENNISMAKEN zie de mens

 • Introductie in de systeemtheorie
 • Kennismaken met het systemisch kompas, navigeren vanuit Metavisie.
 • Communicatie axioma’s van Watlzawick
 • Waarnemen vanuit een systemisch perspectief aan de hand van verschillende lenzen.

DAG 2 ANALYSE EN ATTITUDE hoe versta ik en hoe stel ik me op?

 • Aandacht voor specifieke systemische houdingsaspecten zoals; meervoudig inlevend, meerstemmigheid, omgaan met verschillende perspectieven, verdragen van complexiteit.
 • Coördineren vanuit een relationeel akkoord.
 • Opstellen van een systeemanalyse (netwerk & relatiekaart + reflectieve analyse)
 • Vanuit een innerlijke dialoog en hypotheses komen tot een circulair patroon

DAG 3 SAMEN OP WEG PLAN wat hebben we te doen?

 • Het (samen op weg) plan.
 • Vanuit meerstemmigheid draagvlak en commitment verkrijgen.
 • Oog voor samenhang in ketensamenwerking

DAG 4 FEEDBACK GERICHT NAVIGEREN EN SYSTEMISCH INTERVENIËREN

 • Circulaire vragen kunnen formuleren.
 • Herkaderen en positief connoteren.
 • Vertragen en uitvergroten.
 • Externaliseren en ontschuldigen
 • Werken met metaforen.
 • Relationeel werken met genogrammen.

ACCREDITATIE 

Deze vier daagse scholing is met 33.50 punten geaccrediteerd door het SKJ. Bij het registerplein kunnen professionals de scholing indienen onder de vrije ruimte.

DOCENTEN

Gijs Simons & Marije Snippe, beide werkzaam als systeemtherapeut en opleider.

TRAININGSDUUR

De training bestaat uit 32 les uren (vier dagen). Daarnaast vraagt het 8 zelfstudie uren. Totale belasting: veertig uren.

Opleiding 1 2023

Dag 1    23 november
Dag 2    24 november
Dag 3    7 december
Dag 4    8 december

Opleiding 2 in 2024

Dag 1  18 januari
Dag 2  19 januari
Dag 3   1 februari
Dag 4   2 februari

MELD JE HIER AAN

Aanmeldingsformulier Systemisch werken bij complexe problematiek

"*" geeft vereiste velden aan

Voor- en achternaam*
Ik meld me aan voor de volgende opleiding