Home / Trainingen overzicht / / Seksualiteit, intimiteit en relaties (basis)

TRAINING

Seksualiteit, intimiteit en relaties (basis)

Seksualiteit is een persoonlijk thema. Iedereen geeft hier een eigen invulling aan en heeft hier een eigen kijk op. Cultuur en geloof beïnvloeden seksueel gedrag, seksuele beleving, opvattingen en de wijze waarop seksualiteit wordt besproken. Ze bieden een leidraad op basis waarvan cliënten belangrijke beslissingen maken. Het is belangrijk dat er oog is voor de opvattingen rondom seksualiteit bij de cliënten vanuit verschillende culturen. Er mag een verschil zijn tussen verschillende waarden en normen binnen de samenleving. Er zijn bepaalde thema’s die religieus of cultureel gevoeliger kunnen liggen. Belangrijk is om ieders mening te horen zonder meteen een vergrootglas te leggen op de verschillen. Elke cultuur heeft vaak voorschriften over hoe mannen en vrouwen zich behoren te gedragen. Het is belangrijk hiervan bewust te zijn en om opvattingen met elkaar uit te wisselen. Ook binnen een bepaalde religie bestaan er grote verschillen. Seksualiteit is iets persoonlijks en dus voor iedereen anders. De praktijk wijst uit dat dit regelmatig als ingewikkeld ervaren wordt; professionals ervaren handelingsverlegenheid. Handelingsverlegenheid is gebaseerd op onvoldoende kennis en vaardigheden en/of beïnvloed door eigen attitude, opvattingen en sociale normen. Er wordt nog te vaak een restrictief beleid gevoerd dat gebaseerd is op angst voor ‘incidenten’ of reacties van ouders (NVO, BPSW, & NIP, 2020). Belangrijk is dat kennis en vaardigheden worden vergroot bij de professionals met als doel om onze cliënten te ondersteunen bij een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling, signaleren en adequaat reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag en jeugdige en hun ouders/opvoeders hierbij te ondersteunen en begeleiden (NVO, BPSW, & NIP, 2020).

Sterk Huis voelt zicht verantwoordelijk om haar expertise zowel binnen als buiten de organisatie in te zetten. De missie van Sterk Huis is: ‘het taboe doorbreken en gewoon praten over seksualiteit, intimiteit en relaties.’

Resultaat:

Seksuele ontwikkeling
Na afloop van de training kan de deelnemer de cliënt begeleiden en stimuleren in zijn ontwikkeling en creëert daarvoor een veilige omgeving, waarbinnen het kind in zijn ontwikkeling onvoorwaardelijk wordt aanvaard en er respect is voor de autonomie van het kind.

Na afloop van de training geeft de medewerker niet alleen seksuele en relationele vorming in de vorm van een monoloog maar ook in de vorm van dilemma’s, discussie en de eigen keuzes die hieruit voortvloeien.

Seksuele en relationele vorming (voorlichting)
Na afloop van de training kan de deelnemer de cliënt ondersteunen in een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling, zonder voorbij te gaan aan de specifieke context en eigenheid van de jeugdige.

Handelingsverlegenheid
Na afloop van de training kan de deelnemer onderscheid maken in seksualiteit, intimiteit en relaties en daarnaast het bespreekbaar maken in zowel het team als met cliënt op een net zo vanzelfsprekende manier als bespreken van thema’s zoals veiligheid en opvoeding.

Aandacht voor diversiteit
De medewerker draagt zorg voor een veilig leef-, behandel en werkklimaat en houdt daarbij rekening met religieuze opvattingen en culturele normen en waarden van de cliënt zelf en/of hun ouders, verzorgers en collegae.

De medewerker heeft aandacht voor diversiteit.

Programma:

De training bestaat uit de volgende 4 thema’s:  Seksuele ontwikkeling, Seksuele en relationele vorming (voorlichting), Aandacht voor diversiteit en Handelingsverlegenheid.

Het onderscheid kennen van seksualiteit, intimiteit en relaties. En het bespreekbaar maken van seksualiteit voor hulpverleners net zo vanzelfsprekend is als het praten met cliënten of collegae over bijvoorbeeld veiligheid en opvoeding.

Trainers: Serife Cetin en Jesse Lapien.

Voor wie:

Zorgprofessionals, Onderwijs en Welzijn

Datum + Tijd:
van 09:00 uur tot 16:30 uur
Duur training: 1 dag: 9.00 uur tot 16.30 uur
Prijs: Kosten training per deelnemer € 275,-
Maximaal aantal deelnemers: 12
In Company: Voor deze training kan per groep een specifieke afspraak worden gemaakt. Minimale groepsgrootte: 6
Aanbieder: Sterk Huis