Home / Trainingen overzicht / / Beroepsstandaard
Voor jeugdzorgwerkers in een HBO-functie is beroepsregistratie in het register SKJ verplicht. Meld je aan voor de training

TRAINING

Beroepsstandaard

Voor jeugdzorgwerkers in een HBO-functie is beroepsregistratie in het register SKJ verplicht. Voor herregistratie dient een geaccrediteerde training gericht op de voor de jeugdzorg geldende beroepscode, richtlijnen en het tuchtrecht gevolgd te worden.

De training Beroepsstandaard (voorheen: Beroepsethiek, -code, tuchtrecht en richtlijnen) van Sterk Huis omvat twee dagdelen en wordt afgesloten met een reflectieopdracht. In de training komt aan bod waar je je met beroepsregistratie aan verbindt. Een belangrijk onderdeel daarbij is jouw eigen professionele verantwoordelijkheid in het werk. Niet de organisatie, maar jij zelf bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en de uitvoering van je taken als hulpverleningsprofessional. Jij moet jouw handelen kunnen verantwoorden; in het uiterste geval zelfs aan een tuchtcollege. Essentieel is dat je je voor de gemaakte keuzes in je werk op professionele wijze kunt verantwoorden. Elke keuze kan een dilemma zijn uit 2 of meer handelingsmogelijkheden.

Resultaat:

In de training leer je hoe je op basis van het methodisch wegen van relevante beroepscode artikelen, feiten, normen en waarden een handelingskeuze (dilemma) volgens de geldende standaarden binnen de jeugdzorg kunt verantwoorden. Professioneel handelen betekent dat je je keuzes niet (alleen) maakt op basis van onderbuikgevoel, maar vooral ook op basis van een bewuste afweging van elementen uit de beroepscode, geldende richtlijnen, feiten en normen en waarden. Professionele keuzes verhogen de kwaliteit van de hulpverlening

Programma:

  • Professionele autonomie
  • Moreel of ethisch dilemma (botsende waarden en normen)
  • Hulpverleningssituaties beoordelen vanuit het driewereldenmodel van Habermas (cognitieve, normatieve en subjectieve)
  • De beroepscode (hoe gebruik je de beroepscode in de praktijk)
  • Model om ethische dilemma’s te ontrafelen (model om handelingskeuzes professioneel te verantwoorden)
  • Gebruik van Richtlijnen in de jeugdzorg
  • Tuchtrecht

Trainers: Marian van Esch, Marina van Wissen en Annemarie Raes

 

Voor wie:
Jeugdprofessionals
Datum + Tijd:
locatie
Sterk Huis Rillaersebaan 75 in Goirle
Duur training: 2 dagdelen
Verwachte investering: 12 uur inclusief huiswerkopdrachten
Prijs: Kosten training per deelnemer € 285,-
Accreditatie(s): skj
SKJ punten: 14
Maximaal aantal deelnemers: 15
In Company: Voor deze training kan per groep een specifieke afspraak worden gemaakt. Minimale groepsgrootte: 10
Aanbieder: Sterk Huis