Home / Trainingen overzicht / / Eergerelateerd Geweld, Huwelijksdwang en Achterlating (basis)

TRAINING

Eergerelateerd Geweld, Huwelijksdwang en Achterlating (basis)

Jaarlijks trouwen naar schatting honderden Nederlandse jongeren tegen hun zin. Vooral jongeren tussen de 16 en 25 jaar met een niet-westerse achtergrond zijn kwetsbaar voor uithuwelijking.

Leerkrachten, docenten en andere professionals komen huwelijksdwang, achterlating en ander eergerelateerd geweld vaak pas op het spoor als het te laat is. De signalen worden vaak gemist: dikwijls zijn die niet duidelijk en jongeren praten er niet snel over. Professionals kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de preventie en signalering van huwelijksdwang, achterlating en ander eergerelateerd geweld. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Fier en Sterk Huis (voorheen Kompaan en de Bocht) gevraagd om docenten en betrokken zorgprofessionals vaardiger te maken in het waarnemen en handelen bij signalen van huwelijksdwang, achterlating en eergerelateerd geweld. De doelgroep jongeren die te maken heeft met huwelijksdwang, achterlating en eergerelateerd geweld is veelal een onzichtbare doelgroep. Het betreft vaak meisjes en jongens die weinig deelnemen aan het maatschappelijke leven. School is vaak één van de weinige plekken waar deze jongeren veel tijd doorbrengen naast hun leven thuis. Professionals binnen onderwijs-zorginstellingen zijn bij uitstek de aangewezen personen om signalen rondom deze thema’s waar te nemen en op te pakken. In deze training krijgt u basiskennis uit de praktijk, de theorie en hoe te handelen bij vermoedens en signalen van zorg.

Resultaat:

Door deze training te volgen weet je als professional welke stappen te doorlopen, als je het vermoedens hebt van eer gerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating.

Programma:

De professional weet wat de definitie van eer is. De professional kan in cliënt contact toepassen wat de beste weg is om te bewandelen als er sprake is van eerproblematiek. De professional kan signalen (h)erkennen die te maken hebben met Huwelijksdwang, achterlating en eergerelateerd geweld. De professional kan handelen dat de veiligheid van de betrokkenen en diens omgevingen niet in gevaar komt.

De professional handelt op een wijze dat het voor de betrokkenen veilig is. De professional weet welke stappen hij kan volgen om tot een juiste handeling te komen. De professional weet ook welke stappen hij niet moet nemen. De professional weet welke route te bewandelen om tot de juiste hulp te komen.

Trainers: Serife Cetin en Jesse Lapien.

Voor wie:

Zorgprofessionals, Onderwijs en Welzijn

Datum + Tijd:
05/12/2024 van 09:30 uur tot 16:30 uur
Duur training: 1 dag: 9.30-16.30 uur
Verwachte investering: N.v.t
Prijs: Kosten training per deelnemer € 275,-
Maximaal aantal deelnemers: 14
In Company: Voor deze training kan per groep een specifieke afspraak worden gemaakt. Minimale groepsgrootte: 6
Aanbieder: Sterk Huis