Home / Trainingen overzicht / / Hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld

TRAINING

Hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld

De training gaat in op het specifieke van hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld.

Resultaat:

Je zult ervaren dat je na de training beter toegerust bent om seksueel geweld te signaleren en bespreekbaar te maken.

Programma:

Blauwe Maan heeft een training ontwikkeld van 7 bijeenkomsten van 2 uur waarin ingegaan wordt op het specifieke van hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld.
Thema’s die daarin aan de orde komen;

  • Theorie seksueel misbruik, intake en plan van aanpak
  • Grondhouding van een hulpverlener
  • Schuld en Schaamte
  • Overlevingsstrategieën en Geheimen delen
  • Inzet ervaringsdeskundigheid en samenbrengen lotgenoten
  • Eclectisch werken en diverse werkvormen uit de praktijk
  • Ouders en naasten van, Afsluiting

Na afloop ontvang je de reader “Blauwe Maan, een beschrijving van de hulpverlening” en een certificaat van deelname.
De training wordt verzorgd door 2 hulpverleners van Blauwe Maan en met medewerking van een ervaringsdeskundige.

Voor wie:

De training is gericht op socaal- of maatschappelijk werkers.

Datum + Tijd:
locatie, online
De training kan plaatsvinden zowel op locatie van Blauwe Maan, Wilhelminapark 55 te Tilburg als online.
Duur training: 7 bijeenkomsten van 2 uur
Prijs: Op aanvraag (via contactformulier Blauwe Maan)
Accreditatie(s): geen
Maximaal aantal deelnemers: 10
Aanbieder: Blauwe Maan