Home / Trainingen overzicht / / Masterclasses Smart Start
Masterclasses Smart Start

TRAINING

Masterclasses Smart Start

Voor wie nieuwsgierig is naar het Smart Start-denken en -werken en wil weten hoe je zelf aan de slag kunt organiseren we in 2025 – na het succes van voorgaande jaren – voor de vierde keer een serie masterclasses Be Smart Start. In de masterclasses brengen we de toolkits Datageletterdheid en Design Thinking in de praktijk, voor wie met of voor jeugd en gezinnen werkt, in welke rol dan ook. Deze toolkits vind je terug op ons digitale platform www.besmartstart.nl.

Alle masterclasses beginnen altijd met een introductie op het Smart Start-denken en –werken. Tijdens de introductie ontmoet je andere deelnemers en wordt je voorkennis op peil gebracht.

Want, wat is intergenerationele overdracht? En wat willen we met Smart Start bereiken? Hoe pakken we dat aan? Je krijgt inzichten over armoede, veiligheid en gezondheid. Ook hoor je over de werkwijze met projecten, urgentie en ontwikkelde innovaties van Smart Start.

Na de introductie volg je masterclasses over Datageletterdheid en /of Design Thinking.

Datageletterdheid

Tijdens de masterclass Datageletterdheid maak je kennis met data- en analyses. Data helpt om complexe vraagstukken vanuit een ander perspectief te benaderen en te onderbouwen. Je leert hoe je data kunt inzetten om kinderen en gezinnen beter preventief te helpen. Wat is data en welke vormen zijn er? Welke technieken zijn er om data te analyseren? Waarop moet je letten als je datagedreven wilt werken? Dit zijn vragen waar je mee aan de slag gaat in deze masterclass, aan de hand van praktijkvoorbeelden in het programma Smart Start.

De masterclass Datageletterdheid wordt gegeven door het onderzoeksinstituut Centerdata en bestaat uit twee bijeenkomsten van elk één dagdeel.

Design Thinking

Design Thinking is, naast data een vast onderdeel van Smart Start-denken en doen. Design Thinking is een ontwerpmethode waarbij je in verschillende stappen toewerkt naar één of meerdere oplossingen voor een maatschappelijk vraagstuk. Daarbij staat de mens centraal; de ervaringen en behoeften van de doelgroep zijn cruciaal bij het ontwikkelen van oplossingen. Tijdens deze masterclass doorloop je zelf de verschillende stappen en ontwikkel je ter plekke al effectieve (preventieve) oplossingen voor een Smart Start-vraagstuk.

De masterclass Design Thinking wordt gegeven door Smart Start en Make Day. Deze masterclass bestaat uit twee bijeenkomsten van elk één dagdeel.

Resultaat:

Problemen als armoede en huiselijk geweld gaan vaak van generatie op generatie over. Veel problemen in gezinnen kunnen we dan ook al aan zien komen. Toch wachten we nu vaak nog tot problemen heel groot zijn en zetten we pas daarná hulp in. Met het programma Smart Start werken we aan preventie van problemen, zoals mishandeling, armoede, uithuisplaatsingen of een forse taalachterstand. Dit doen we op basis van data en design thinking. Hiermee voorkomen we ellende bij kinderen en gezinnen en werken we aan besparing van zorgkosten en benodigde inzet van (schaarse) zorgprofessionals.

Programma:

Kennismaking Smart Start
Maandag 20 januari 2025 van 9:00 tot 12:30 uur
Docenten: Vivian Jacobs en Astrid van de Griendt

Masterclass Datageletterdheid
Eerste dagdeel: maandag 20 januari 2025 van 13:30 tot 17:00 uur
Tweede dagdeel: woensdag 5 februari 2025 van 9:00 tot 12.30 uur
Docent: Patricia Prüfer

Masterclass Design Thinking
Eerste dagdeel: woensdag 5 februari 2025 van 13.30 tot 17:00 uur
Tweede dagdeel: maandag 17 februari 2025 van 9:00 tot 12.30 uur
Docenten: Lievijn Hagenaars en Marit Kunnen

Voor wie:

Iedereen die met jeugd en gezinnen werkt, in welke rol dan ook

Datum + Tijd:
20/01/2025 van 09:00 uur tot 12:30 uur
20/01/2025 van 13:30 uur tot 17:00 uur
05/02/2025 van 09:00 uur tot 12:30 uur
05/02/2025 van 13:30 uur tot 17:00 uur
17/02/2025 van 09:00 uur tot 12:30 uur
locatie
GGD Hart voor Brabant, Reitseplein 3, 5037 AA Tilburg
Duur training: Je kunt ervoor kiezen om beide masterclasses te volgen. Je vergroot je datageletterdheid en leert te werken volgens de methode Design Thinking. Je kunt ook allen kiezen voor de masterclass Datageletterdheid of Design Thinking. Je start altijd met de Introductie Smart Start.
Verwachte investering: Voorafgaand aan de masterclasses is er een voorbereidende opdracht.
Prijs: Volledige serie: 995,-
Accreditatie(s): geen
Aanbieder: Sterk Huis