Home / Trainingen overzicht / / Signalen uit de jeugdhulp, wat kun je er mee?
Signalen uit de jeugdhulp, wat kun je er mee? Ga jij in gesprek?

TRAINING

Signalen uit de jeugdhulp, wat kun je er mee?

De medewerkers Jeugd van Zorgbelang Brabant | Zeeland krijgen door hun dagelijks contact met jongeren veel signalen binnen van knelpunten in de jeugdhulp. De belangrijkste signalen zijn samengevat. Hoe kun je, als jeugdhulpwerker, lid van een adviesraad of (beleids)medewerker van een gemeente, deze signalen gebruiken om je werk in de jeugdhulp te verbeteren?

Wat vinden jongeren er zelf van en hoe kun je hen betrekken bij ontwikkelingen die voor hen van cruciaal belang zijn? Graag wisselen wij met jou hierover van gedachten.

Resultaat:

Naast kennis krijg je tijdens de workshop  concrete handvatten aangereikt voor het ophalen van signalen bij jongeren  en hoe je hiermee ook echt aan de slag kunt gaan.

Programma:

Een ervaringsdeskundige vertelt  wat een kind/jongere zoal kan overkomen in de jeugdhulpverlening. Verder worden de meest recente trends uit de signalen mbt de jeugdhulpverlening gedeeld en besproken. Veel informatie wordt opgehaald bij de onafhankelijke vertrouwenspersonen Jeugdhulp en de onafhankelijke cliëntondersteuners Sociaal Domein werkzaam bij Zorgbelang Brabant | Zeeland.  Dit alles met als doel handvatten aan te reiken om in ieders dagelijkse werk het welzijn van de kinderen/jongeren in de jeugdhulpverlening direct dan wel indirect te bevorderen.

Voor wie:

Eenieder die direct of indirect betrokken is bij het welzijn van kinderen/jongeren in de jeugdhulpverlening. Hierbij kun je denken aan (beleids)medewerkers gemeente, jeugdhulpwerkers, leden van een adviesraad etc.

Datum + Tijd:
Duur training: 3 uur
Verwachte investering: Eigen inbreng tijdens de workshop is van groot belang, voor zover mogelijk. Bijvoorbeeld Informatie vanuit de eigen werksituatie.
Prijs: De prijs is afhankelijk van de wensen v.w.b. inhoud en locatie.
Maximaal aantal deelnemers: 12
In Company: Voor deze training kan per groep een specifieke afspraak worden gemaakt. Minimale groepsgrootte: 6
Aanbieder: Zorgbelang Brabant