Home / Trainingen overzicht / / Seksualiteit op de groep

TRAINING

Seksualiteit op de groep

Het doel van de training ‘Seksualiteit als thema op de groep’ is dat PM-ers zelf aan de slag gaan op de groep met seksuele en relationele vorming en de collega’s daar in meenemen, zodat preventief aandacht voor relaties, intimiteit en seksualiteit een vast onderdeel is tijdens verblijf bij Sterk Huis.

‘Seksuele en relationele vorming (ook wel seksuele voorlichting genoemd) is het leren over de cognitieve, emotionele, sociale, interactieve en fysieke aspecten van seksualiteit. Dit proces start in de vroege kinderjaren en zet zich voort in de puberteit en volwassenheid. Seksuele en relationele vorming biedt kinderen en jonge mensen steun en bescherming in hun seksuele ontwikkeling. Gaandeweg krijgen kinderen adequate kennis en ontwikkelen ze waarden, normen en vaardigheden, die hen in staat stellen om te genieten van seksualiteit, veilige en bevredigende relaties aan te gaan en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen en andermans seksuele gezondheid en welzijn. Het stelt hen in staat keuzes te maken die de kwaliteit van hun leven verhogen en bijdragen aan een gezonde en rechtvaardige samenleving’ (Rutgers, 2016).

Rutgers benadrukt het belang van seksuele en relationele vorming en heeft hiervoor de ‘Richtlijn Seksuele en relationele vorming’ gepubliceerd  (Rutgers, 2016). De richtlijn biedt een kader en visie op seksuele en relationele vorming voor kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar. Seksuele en relationele vorming is een belangrijk thema bij Sterk Huis, omdat het bijdraagt aan de individuele groei van de persoon, maar ook richting geeft en een duidelijk kader biedt waarbinnen ze positieve normen en waarden kunnen ontwikkelen met respect voor diversiteit.

Als medewerker van Sterk Huis heb je een belangrijke rol bij het stimuleren van een gezonde seksuele ontwikkeling bij kinderen en jongeren die extra kwetsbaar zijn. Dit zal soms ingewikkeld zijn en dat is oké. Tijdens de training verbinden we het kader en de visie is van Rutgers en Sterk Huis met tools (o.a. een reader met werkvormen) die je kunt gebruiken en tips om seksuele en relationele vorming veilig en tot een succes te maken in de praktijk.

Resultaat:

Deze training draagt bij aan het vergroten van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden om relaties, intimiteit en seksualiteit preventief bespreekbaar te maken met kinderen en jongeren op de groep.

Programma:

  • Je kent het kader en de visie op seksuele en relationele vorming van Rutgers en Sterk Huis.
  • Je weet wat nodig is om een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren.
  • Je weet per leeftijdsfase welke thema’s aandacht zouden moeten krijgen in de seksuele en relationele vorming van kinderen en jongeren.
  • Je kunt relaties, intimiteit en seksualiteit in brede context bespreekbaar maken door aandacht te hebben voor socialisatie, toekomst & wensen, social media, gezonde relaties & dating violence, seksregels en seksuele ontwikkeling en –anatomie.

Je hebt tools in handen en zet deze in om (preventief) in gesprek te gaan over relaties, intimiteit en seksualiteit met de kinderen en jongeren op de groep. Het uitgangspunt is dat seksuele en relationele vorming structureel een vast onderdeel is van verblijf bij Sterk Huis.

Trainers: Jesse Lapien en Serife Cetin

Voor wie:

Zorg professionals, onderwijs en welzijn.

Datum + Tijd:
van uur tot uur
Duur training: 13,5
Verwachte investering: 2 uur opdracht voorbereiden voor in eigen organisatie
Prijs: Kosten training per deelnemer € 275,-
Maximaal aantal deelnemers: 12
Aanbieder: Sterk Huis