Home / Trainingen overzicht / / Traumasensitief werken

TRAINING

Traumasensitief werken

In de training Traumasensitief werken doen professionals kennis en vaardigheden op die nodig zijn om effectief te kunnen werken met en zorgen voor getraumatiseerde kinderen, jongeren en volwassenen.

Deelnemers krijgen kennis van trauma, ze leren wat trauma is en welke soorten trauma er zijn. Ze kunnen na afloop trauma herkennen en leren de effecten van trauma te begrijpen zodat zij beter snappen waar het gedrag wat getraumatiseerden laten zien, vandaan komt.

De deelnemers leren hoe je traumasensitief werkt. Ze krijgen daarvoor handvatten aangereikt om het getraumatiseerde kind,  jongere of volwassenen optimaal te kunnen ondersteunen. Hierbij wordt aandacht geschonken aan het creëren van een veilige omgeving, omgaan met gevoelens en gedrag, praten over trauma, verbinding en herstel en behandeling van trauma.

Omdat werken met getraumatiseerde kinderen, jongeren of volwassenen veel van je vraagt als professional, wordt er tot slot aandacht geschonken aan hoe je als professional voor jezelf kunt zorgen in het werken met trauma.

Resultaat:

Deelnemers hebben kennis van trauma en weten hoe ze traumasensitief kunnen werken.

Voor wie:

Alle professionals die met getraumatiseerde kinderen, jongeren of volwassenen werken.

Datum + Tijd:
Duur training: 2 dagen van 9.30 uur tot 16.00 uur
Verwachte investering: Voorbereidend huiswerk 1 ½ uur
Prijs: Voor individuele deelnemer € 500.- voor in company groep (max 15 personen) € 3800.-
Accreditatie(s): skj
SKJ punten: 15,5
Maximaal aantal deelnemers: 15
In Company: Voor deze training kan per groep een specifieke afspraak worden gemaakt. Minimale groepsgrootte: 8
Aanbieder: Sterk Huis