Home / Trainingen overzicht / / Vragencirkel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Professional In gesprek met jongere over mogelijk huiselijk geweld.

TRAINING

Vragencirkel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Professionals, die werken met jeugdigen en gezinnen, komen situaties tegen waarin het niet goed gaat met kinderen en/of hun ouders. Wat moet je doen als je er niet helemaal gerust op bent dat een kind veilig opgroeit of als je vermoedt dat een volwassene slachtoffer is van huiselijk geweld?

De Vragencirkel Meldcode sluit aan bij de rol en taken van verschillende beroepsgroepen die een eigen rol en verantwoordelijkheid hebben in het werken volgens de wet Meldcode. De methode sluit ook goed aan bij de werkzaamheden van een aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Resultaat:

Voor het toepassen van de Vragencirkel Meldcode is een blended opleiding ontwikkeld die op maat voor de verschillende doelgroepen uitgevoerd kan worden. De blended opleiding biedt een moderne en aantrekkelijke vorm van leren, waarbij je deels interactief online leert en deels in groepsbijeenkomsten leert. Gedurende het leertraject pas je het geleerde ook direct toe in de praktijk, waarbij je individueel feedback krijgt van de trainers.

Programma:

De Vragencirkel Meldcode bestaat uit zes cirkels met concrete, feitelijke vragen, welke helpen om je vragen of zorgen over een kind en gezin concreet te maken en deze te onderbouwen. Wanneer je als professional de Vragencirkel doorloopt, helpt je dit om zorgvuldig na te denken en te handelen volgens de stappen van de meldcode. Daarmee draagt het gebruik van de vragencirkel bij tot een zorgvuldige oordeelsvorming en helpt met praktische stappen in situaties waarin het niet duidelijk is of het kind veilig is. Op deze wijze volg je de bedoeling van de meldcode.

Datum + Tijd:
van uur tot uur
van uur tot uur
Duur training: De training bestaat uit 2 dagdelen van 3,5 uur
Prijs: € 195,- p.p. Bekijk de annuleringsvoorwaarden.
Accreditatie(s): skj
SKJ punten: 13
Aanbieder: Coördinatiepunt Trainingen

"*" geeft vereiste velden aan

Wil je deze training boeken of meer informatie? Neem dan contact op met het Coördinatiepunt trainingen d.m.v. onderstaand formulier.

Selecteer een training*
Op de hoogte blijven?