Home / Thema's / Trauma

Trauma

Wat is trauma?

Mensen die huiselijk geweld, seksueel geweld of kindermishandeling hebben meegemaakt kunnen last hebben van trauma. We spreken van trauma als iemand na een schokkende gebeurtenis blijft steken in gevoelens van angst, woede of eenzaamheid. De gebeurtenis is in dat geval zo ongewoon, pijnlijk, schokkend of extreem dat het niet lukt om ermee om te gaan.

Trauma kan ontstaan als gevolg van een eenmalige gebeurtenis, een serie gebeurtenissen of langdurig onveilige of levensbedreigende omstandigheden. Trauma ontstaat als de individu niet in staat was de emotionele effecten van de gebeurtenis te verwerken (aanwezig te blijven, te begrijpen wat er gebeurt, gevoelens te integreren of betekenis te geven aan de ervaringen).

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen een eenmalige traumatiserende ervaring en chronische traumatiserende ervaringen (ontwikkelingstrauma) in de baby- en kindertijd. Traumatische ervaringen hebben invloed op hoe we op ons gemak zijn, zowel lichamelijk, psychisch als in relatie met anderen.

Door overweldigende ervaringen kan het zenuwstelsel ‘te strak afgesteld’ komen te staan, als een rookmelder die te snel afgaat. Dat uit zich in de vorm van continue alertheid, spanning of angst, óók als er geen gevaarlijke situatie is.

Resultaat is dat we de wereld als een onveilige plek beleven en ons gedrag daar –onbewust– op afstemmen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit:

 • Chronische stress.
 • Schaamte- en schuldgevoelens.
 • Het onbestemde gevoel dat er ‘iets mis is met je’.
 • Ontwijken van intimiteit en wat leidt tot een eenzaam gevoel.
 • Plotselinge woede-uitbarstingen, angst- en paniek aanvallen of bevriezing bij schrik en confrontatie.
 • Verlies van levenslust; een leeg gevoel van binnen.
 • Veel malende gedachten en/of flashbacks.
 • Moeite met het aangeven van grenzen en behoeften.
 • Overgevoeligheid voor o.a. geluid of licht.

Trauma-tools uit het Project Trauma van Geweld hoort nergens thuis

Eind 2019 is het Project Trauma gestart door Geweld hoort nergens thuis (GHNT) met Dr. Channa Al en Drs. Varisha Goerdial (BMC) als landelijke projectleiding tot de zomer van 2021. Een belangrijk doel was het versterken van traumasensitief werken met geprioriteerde doelgroepen (waar veel sprake is van trauma): Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, de Gecertificeerde Instellingen, Centra Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, de MDA++-aanpak en de Vrouwenopvang. Verder zijn binnen het project meerdere tools ontwikkeld die door een brede groep professionals gebruikt kunnen worden.

De vier tools op een rijtje

 1. Tool Inbedden traumasensitiviteit
 2. Tool Traumasensitief werken binnen de visie Gefaseerd samenwerken aan veiligheid
 3. Tool Trauma-bewustzijn en trauma-aanpak
 4. Tool Overzicht traumascreening

Meer informatie

Met je collega’s in gesprek over trauma en de tools – behulpzame vragen

Wat nog van belang is om te weten

We komen alleen tot een betere trauma-aanpak als we het samen doen. Trauma vraagt vaak een specialistische aanpak, maar dit maakt het geen thema voor één of enkele beroepsgroepen. Het betreft maatschappelijke problematiek waar velen aan kunnen bijdragen. Het gaat over grenzen van leeftijden, wettelijke kaders, organisaties en beroepsgroepen heen. Samenwerking tussen degene(n) om wie het gaat, sociaal netwerk en verschillende professionals om hen heen is dan ook essentieel. Focus ondanks (schotten-/financierings-)drempels op mogelijkheden.

Bij complexe problemen kan trauma spelen, maar waarborg een brede blik en goede diagnostiek. Traumasignalen zijn niet alle uniek voor trauma. Het is belangrijk om trauma niet over het hoofd te zien, maar verken altijd meerdere verklaringen voor klachten en problemen. Sluit goed aan bij behoeften en neem in diagnostiek/intakes ook de omgeving mee: sociaal netwerk en professionals. Verlies actuele (on)veiligheid niet uit het oog, ook van andere betrokkenen. Bouw evaluaties in.

De tools reflecteren een momentopname in de ontwikkeling van een betere trauma-aanpak. Een betere trauma-aanpak creëren we stap voor stap, met steeds weer nieuwe wetenschappelijke inzichten en praktijkervaring. De tools bieden dan ook informatie en handvatten die later weer een update nodig hebben. De horizon ligt mogelijk decennia verder, maar je kunt morgen verschil maken.