Home / Thema's / Veiligheidsplan

Veiligheidsplan

Om de veiligheid te realiseren is het van belang dat samen met betrokkenen wordt nagegaan hoe de veiligheid op dit moment is en wat er nodig is om deze te realiseren. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de veiligheidsvoorwaarden die Veilig Thuis heeft gesteld.

In de regio Hart van Brabant is een format voor een Veiligheidsplan opgesteld dat door iedereen kan worden gebruikt. In ieder geval werken de lokale wijkteams daarmee en zijn zij ook hierop geschoold. Naast het veiligheidsplan is er een analyseplan dat aansluit op het veiligheidsplan. Dit analyseplan is erop gericht om de patronen in beeld te krijgen om zo ook goed zicht te hebben op de risico’s op geweld.