Home / Vormen van geweld / Verborgen vrouwen

Verborgen vrouwen

Verborgen vrouwen zijn vrouwen die door de partner en/of (schoon)familie gedwongen worden om geïsoleerd te leven. Vaak gaat dit gepaard met psychische intimidatie of (dreiging met) fysiek geweld. Zij worden veelal tegen hun eigen wil thuis opgesloten en mogen geen of slechts zeer beperkt contact hebben met anderen. Als er buitenshuis contact is, gebeurt dit vaak onder begeleiding en controle van partner en/of familie. Verborgen vrouwen hebben weinig tot geen mogelijkheden om te participeren in de samenleving, zijn niet of nauwelijks zichtbaar voor hulpverlening, en weten ook zelf de weg naar hulp niet te vinden (of pas na lange tijd).

Signalen

 • De vrouw komt niet of nauwelijks buiten.
 • De vrouw komt niet naar de gemaakte afspraken.
 • De vrouw wordt als zij naar buiten gaat gecontroleerd of vergezeld door partner of familielid.
 • De partner of familielid voert (altijd) in gesprekken met professionals het woord.
 • Psychosomatische klachten.
 • Huiselijk geweld.
 • De deur blijft dicht en ramen zijn verduisterd.
 • De vrouw oogt angstig, timide en/of maakt een levenloze indruk.
 • Buurtkinderen of klasgenootjes van kinderen mogen nooit komen spelen.
 • Kinderen komen onverzorgd, angstig en/of vermijdend over.
 • De vrouw geeft aan bang te zijn voor haar man of familie.
 • De vrouw wil geen hulp, uit angst voor meer problemen of geweld.
 • Gedwongen inwoning bij (schoon)familie.

Risicogroepen en factoren

Welke vrouwen zijn het kwetsbaarst om in een situatie van verborgenheid te belanden?

 • Gedwongen inwoning bij (schoon)familie.
 • Vrouwen afkomstig uit een gesloten gemeenschap waarin traditionele denkbeelden heersen over de rol en de positie van de vrouw. Ook kunnen tradities en familie eer binnen de gemeenschap een grote rol spelen.
 • Vrouwen die voor een huwelijk naar Nederland migreren.
 • Vrouwen zonder verblijfsstatus of die voor een verblijfsvergunning afhankelijk zijn van hun partner.
 • Vrouwen voor wie een huwelijk wordt gearrangeerd met een man met een psychische of lichamelijke beperking.
 • Vrouwen die onder druk van de familie trouwen met een partner (huwelijksdwang).
 • Vrouwen die getrouwd zijn met een partner met psychiatrische problemen, zoals extreme achterdocht, jaloezie of paranoïde gedrag.

Welke risico’s kunnen de problematiek van verborgen vrouwen bevorderen?

 • Sociale druk en controle door partner en/of (schoon)familie en gemeenschap.
 • Familie-eer.
 • Laaggeletterdheid, analfabetisme en/of de Nederlandse taal niet spreken.
 • Financiële afhankelijkheid.
 • Inwoning bij de schoonfamilie.
 • Nieuw in Nederland en de weg hier niet kennen.
 • Afhankelijke verblijfsvergunning.

Feiten en cijfers

 • Naar schatting wonen er alleen al in de grote steden Rotterdam, Amsterdam en Den Haag totaal 600-900 verborgen vrouwen. Landelijke cijfers ontbreken.
 • De meeste verborgen vrouwen zijn afkomstig uit Marokko en Turkije.
 • Verborgen vrouwen zijn vrouwen van alle leeftijden.
 • De echtgenoot en zijn familie spelen vaak een grote rol in het verborgen houden van de vrouw.
 • De komst of aanwezigheid van kinderen maakt het voor vrouwen nog lastiger om een isolement te doorbreken.
 • Verborgen vrouwen hebben vaker te maken met psychische intimidatie en fysiek geweld.

Advies of doorverwijzen

Heb je advies of ondersteuning nodig, of wil je doorverwijzen naar hulp? Op deze pagina zie je waar je in regio Hart van Brabant terecht kunt.

Meer informatie

Onderzoek ‘Opgesloten in eigen huis’ naar aard en omvang van verborgen vrouwen in Den Haag.