Home / Thema's / Verstandelijke beperking

Verstandelijke beperking

Vroegtijdig herkennen: App

Een licht verstandelijke beperking (LVB) is lastig te herkennen en er is geen blauwdruk voor de juiste omgang. Het is belangrijk dat een professional zich ervan bewust is dat een LVB vaak voorkomt. Daarnaast zijn het vroegtijdig herkennen van een LVB en daar ook rekening mee houden in communicatie en houding, essentieel om overvraging te voorkomen.

Waar zet je deze tool voor in?

Een licht verstandelijke beperking (LVB) is vaak niet zichtbaar aan de buitenkant. Hierdoor kan al snel meer van iemand verwacht worden dan diegene weet of kan. Door middel van de app kan een professional zich hier eerder van bewust worden en dit gedrag vroegtijdig herkennen en juist interpreteren. Vervolgens is het belangrijk dat er op de juiste wijze gecommuniceerd wordt. 

Wie kan deze tool gebruiken?

De app is bedoeld voor professionals die te maken kunnen krijgen met mensen met een LVB, die een LVB willen leren herkennen en daar vervolgens in hun communicatie en houding op willen aansluiten.

Download de App