Home / Nieuws Dinsdag / Webinar / Kinderrechten en wat kan er allemaal wel ?!

Webinar / Kinderrechten en wat kan er allemaal wel ?!

Over toestemming, kinderrechten en oplossingsrichtingen

Maandag 10 oktober 15.30-17.00 u

Het is een worsteling van veel professionals: (jeugd)zorg of ondersteuning is nodig voor kinderen en jeugdigen, maar één van de ouder geeft geen toestemming. Hoe handel je dan? Welke gronden heb je om wel of niet te handelen in het belang van kinderen en jeugdigen?

Het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK) spelen daar ook een belangrijke rol in. Maar wat zegt deze wet nu eigenlijk? En waarom is deze zo belangrijk?

In dit interactief webinar inspireren we jou met wetenschappelijke en onderbouwde kennis die in de praktijk toepasbaar is. Aanmelden is gratis, maar we verwachten wel dat je komt als je jezelf aangemeld hebt!

Sprekers:

  • Mr. dr. Mirjam Sombroek MA – expert kinderrechten
  • Mr. Chantal Dekkers – advocaat en mediator

Onder bezielende leiding van:

  • Prof. dr. Janine Janssen – hoogleraar OU, lector Avans, Politieacademie
  • Drs. Teun Haans – clustermanager Sterk Huis

AANMELDEN